ภาพกิจกรรม

ประชุมร่วมกับครูฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และครูประจำชั้น ผ่านช่..

ประชุมร่วมกับครูฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และครูประจำชั้น ผ่านช่องทาง Microsoft Team เพื่อชี้แจงแนวทางกา..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ได้ประชุมร่วมกับครูหัวหน้าสายชั..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของ นางศิรินทิพย์ อินต๊ะเ..

ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับคณะครู บุคล..

ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ว..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการวาง..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวกรกมล ปาลาศ แ..

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการเสร็จ..

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ..

การติดตั้งตาข่ายบริเวณเพดานหลังคาโรงอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้..

การติดตั้งตาข่ายบริเวณเพดานหลังคาโรงอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้นกเข้ามาอยู่อาศัยและทำความสกปรกภายในโรงอ..

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์เมททอล ได้ส่งมอบงานปรับปรุงสนามกีฬา..

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์เมททอล ได้ส่งมอบงานปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ซึ่งได้รับงบประมาณสนั..

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีแ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว 17 ของนา..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ประเมินเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐ..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ประเมินเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ของนางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ วิ..