1756 1099 1213 1479 1861 1589 1406 1440 1815 1254 1083 1463 1312 1118 1762 1928 1558 1951 1599 1183 1674 1517 1352 1168 1005 1828 1463 1212 1404 1191 1948 1233 1907 1573 1027 1457 1797 1453 1847 1901 1072 1572 1766 1981 1654 1619 1895 1198 1437 1871 1145 1211 1945 1737 1547 1571 1777 1119 1233 1291 1687 1472 1756 1580 1926 1310 1197 1854 1266 1239 1345 1328 1230 1166 1338 1018 1126 1003 1617 1503 1943 1069 1950 1928 1771 1503 1053 1995 1506 1973 1520 1221 1058 1367 1865 1402 1819 1695 1205 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จา..

นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่..

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย นักเรียนชั้น..

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลชมเชย กา..

แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math ..

แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math และ Crossword ในงานมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดง..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล Anu..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรี..

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภั..

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมดอ..

ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวภานุมาศ เคหะลุน วิชาเอกภ..

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวภานุมาศ เคหะลุน วิชาเอกภาษาไทย จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพ..

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2/ 2565 เพื่อร่..

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2/ 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชี้แจงนโยบาย..

ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายสมบัติ ศิริวงศ์เคร..

ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายสมบัติ ศิริวงศ์เครือ และนายธนายุทธ คำภีระ ที่ได้ย้ายมาดำรง..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) ชั้นประถมศึกษาปีท..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบ..

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภาคินี มั่งคั่ง ตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้..

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภาคินี มั่งคั่ง ตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลเ..