ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้างไกล สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบวัดความรู..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เพรชบ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการโรง..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนง..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคั..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาล..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคั..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปางกัลยาณี ป..

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมรับขยะรีไซ..

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมรับขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรา..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฟุตซอล ประ..

บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียน ชั้น ป. 1 ห้องเรียนปกติ

บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียน ชั้น ป. 1 ห้องเรียนปกติ

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ในการร่วมดูแลรักษ..

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ในการร่วมดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ด้วยการทิ้งขยะให..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน และหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น ร่วมประ..

มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงอชิรญา แก้วปินตา นักเรียนชั้นประ..

มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงอชิรญา แก้วปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลการแข่งข..