ภาพกิจกรรม

ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงสนุก รับมอบทุนการศึกษาโออาร์ ..

ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงสนุก รับมอบทุนการศึกษาโออาร์ OR ประจำปี 2564 จากบริษัทปตท.น้ำมันค้าปล..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางสาวเกศรา เมทา ประเม..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางสาวเกศรา เมทา ประเมินเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ

ประชุมหัวหน้าโครงการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ การจัดทำแผนปฏ..

ประชุมหัวหน้าโครงการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายจามเทวี ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ..

ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงส..

ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ครั้ง..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อกำหนดทิศทาง..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมวางหรีด อาจารย์ศิริ ทิพย..

ประชุมสรุปประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน (SWO..

ประชุมสรุปประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน (SWOT Analysis) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะที่..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แล..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาน..

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้..

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างสรรค์ใบงานมีชีวิตด้วย LIVEWORKSHEETS ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเร..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจามเทวี เพื่อวางแผนกา..

ประชุมร่วมกับคณะครูสายชั้นอนุบาล เพื่อชี้แจงแนวทางการลดภาระค..

ประชุมร่วมกับคณะครูสายชั้นอนุบาล เพื่อชี้แจงแนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์ก..