1682 1717 1395 1192 1154 1686 1064 1888 1113 1446 1799 1556 1893 1679 1920 1999 1019 1060 1352 1796 1068 1051 1222 1499 1660 1725 1016 1367 1284 1132 1701 1133 1992 1653 1586 1389 1884 1821 1109 1268 1031 1238 1606 1683 1969 1258 1833 1822 1620 1462 1069 1912 1754 1943 1136 1040 1021 1260 1098 1987 1908 1497 1235 1955 1673 1989 1078 1485 1683 1091 1018 1919 1171 1722 1838 1290 1695 1338 1910 1605 1801 1267 1540 1682 1265 1053 1633 1176 1923 1257 1766 1154 1776 1969 1769 1187 1352 1740 1961 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมสวดอภิธรรมคุณพ่อสมบูรณ์ คุณมี คุณพ่อของผอ.กนกพร อ่ำกลาง ..

ร่วมสวดอภิธรรมคุณพ่อสมบูรณ์ คุณมี คุณพ่อของผอ.กนกพร อ่ำกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ณ วัดต้..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี (..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี (ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการ..

ประชุมหัวหน้าสายชั้น และหัวหน้าสาระ โรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อ..

ประชุมหัวหน้าสายชั้น และหัวหน้าสาระ โรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และรับพร เนื่องในเท..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และรับพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ จากพ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผู้กำกับ..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และรับพร เนื่องในเท..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และรับพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ จาก พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประ..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ เข้ารับพรจาก ผู้อำน..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ เข้ารับพรจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ..

เข้าขอพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 จาก นายไพโรจน์ โล่..

เข้าขอพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 จาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองลำปาง เขต 2 ค..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองลำปาง เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน ..

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 30 คน เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ..

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก..

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรับคำอ..

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำป..

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ..

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวั..