ภาพกิจกรรม

นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้ว..

นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นอนุบาล ได้เข้ารับตรา..

นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำเสน..

นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อรับการประ..

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ประทีป ประทีปยุวพัฒน์ เนื่องในโอ..

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ประทีป ประทีปยุวพัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนอนุบ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผอ. สุนธร ธรรมสิท..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผอ. สุนธร ธรรมสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่ง ผู้อ..

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ..

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัด..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องครู ห้องน้ำนักเรี..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องครู ห้องน้ำนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคารเรียนชั้น ป..

คณะผู้บริหาร ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกั..

คณะผู้บริหาร ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ธนิต ล..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ธนิต ลาลูน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทย..

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 ครูภัทรว..

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564 ครูภัทรวดี เวทะธรรม และ ครูมยุรี คงแดง

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เพื่อเป็นการอำลาผู้เกษียณอายุราชการ พว..

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เพื่อเป็นการอำลาผู้เกษียณอายุราชการ พวกเราชาวร่มสน เลือดแดง-ดำ คุณครูภัทรวดี เ..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี พร้อมทั้งตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึ..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี พร้อมทั้งตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายจามเทวี ร่วมกิจกรรมมุทิ..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี พร้อมทั้งตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึ..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี พร้อมทั้งตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายจามเทวี ร่วมกิจกรรมมุทิ..