1279 1603 1306 1918 1870 1452 1370 1065 1271 1737 1635 1109 1730 1873 1069 1751 1098 1689 1382 1219 1118 1721 1685 1193 1920 1246 1251 1204 1760 1157 1157 1945 1339 1791 1231 1844 1049 1504 1059 1291 1218 1354 1479 1044 1734 1036 1617 1039 1219 1786 1714 1533 1104 1633 1573 1396 1367 1312 1577 1431 1383 1521 1455 1487 1625 1342 1581 1955 1181 1617 1933 1108 1083 1931 1014 1578 1536 1428 1055 1409 1039 1349 1993 1296 1176 1888 1878 1566 1488 1305 1487 1244 1054 1239 1130 1647 1575 1968 1267 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ นางสาวนพมาศ วงค์กุลบริรักษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ..

ยินดีต้อนรับ นางสาวนพมาศ วงค์กุลบริรักษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สู่รั้วแดง-ดำ มาช่วยราชการโรงเรียนบ้านปง..

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้า..

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและว..

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบ..

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิธีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน..

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2..

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม "งานบุญวาทย์ 124 ปี ก้าวนำเทคโนโลยี มีทักษะ ๓R+๘C+๒L" การสอบ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิ..

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม คร..

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 10/2565 เพื่อชี้แจงดำเนินแนวทางกา..

โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร แ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพ..

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเ..

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti d..

ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้ก..

ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุก..

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำป..

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อหารือและหาข้อสรุปเกี..

การแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่า..

การแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เพ..