1491 1400 1255 1290 1148 1995 1235 1833 1079 1433 1412 1199 1777 1183 1340 1494 1964 1269 1657 1505 1237 1625 1206 1183 1527 1549 1057 1202 1130 1643 1993 1380 1868 1400 1808 1783 1139 1268 1711 1317 1527 1714 1378 1611 1175 1950 1914 1668 1068 1059 1785 1811 1894 1217 1752 1053 1943 1408 1384 1868 1354 1582 1965 1540 1810 1872 1640 1609 1282 1109 1336 1173 1278 1645 1269 1281 1861 1081 1231 1067 1643 1164 1853 1695 1009 1753 1109 1682 1103 1302 1713 1504 1122 1865 1230 1596 1378 1928 1433 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำป..

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ..

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวั..

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากมหาวิทยา..

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยก..

ร่วมงานสีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

ร่วมงานสีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) "วังหม้อเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรง..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ณ สนามก..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

ผู้บริหารร่วมวางหรีดคุณแม่บัวคุ่ย ศรีประดิษฐ์ ณ วัดประตูต้นผ..

ผู้บริหารร่วมวางหรีดคุณแม่บัวคุ่ย ศรีประดิษฐ์ ณ วัดประตูต้นผึ้ง ซึ่งเป็นคุณแม่ของ นางกนิษฐา ศรีประดิ..

การนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำไตรมาสที่ 1 เดื..

การนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2565 การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีกา..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีท..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้กอไผ่เซรามิค

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สถานที่พั..

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของโรงเรียนบ้านปงสนุก

การประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ นางสาวพรรณี เชื้..

การประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียนป..

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียนประจำปี 2565 จากธนาคารออมสินสาขาน้ำโท้ง

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2022

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2022