ภาพกิจกรรม

ต้อนรับและพบปะนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในวัน..

ต้อนรับและพบปะนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องในวันเปิดภาคเรียนแบบ On site วันแรกของนักเรีย..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ร่วมประชุมกับคณะครูสายชั้นป..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ร่วมประชุมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสรุปการดำเนินงานกา..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นป..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งฉีดวัคซีนป้องกันโคว..

บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก ​ฝ..

บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก ​ฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ติดตาม ตร..

ครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียน ครูหัวหน้าสายชั้น ครูหัวหน้ากลุ่มส..

ครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียน ครูหัวหน้าสายชั้น ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูหัวหน้าวิชาการสายชั้น และคณะครูฝ่..

ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญช่วย ไพเราะ คุณพ่อของคุณครูภาคินี ..

ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญช่วย ไพเราะ คุณพ่อของคุณครูภาคินี มั่งคั่ง ครูสายชั้นอนุบาล ณ จังหวัดพิจิต..

Back to school บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปี..

Back to school บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบออนไลน์ผ่..

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบออนไลน์ผ่าน YouTube Live

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้เข้านิเทศ..

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้เข้านิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีกา..

การประชุมแม่บ้าน และนักการภารโรง เพื่อทบทวนและมอบหมายภารกิจง..

การประชุมแม่บ้าน และนักการภารโรง เพื่อทบทวนและมอบหมายภารกิจงาน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ You..

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Youtube Live

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักศึกษา..

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรูปแบบ On Site..