1408 1056 1443 1181 1500 1312 1325 1131 1124 1696 1689 1700 1275 1333 1994 1383 1424 1369 1428 1625 1832 1484 1038 1412 1204 1824 1218 1961 1567 1696 1359 1741 1160 1401 1376 1048 1431 1039 1032 1357 1369 1716 1456 1280 1589 1873 1605 1262 1742 1043 1802 1385 1059 1716 1019 1346 1249 1426 1261 1519 1740 1718 1887 1628 1330 1445 1425 1727 1338 1757 1662 1042 1144 1708 1682 1004 1509 1197 1186 1374 1342 1633 1036 1466 1576 1076 1261 1997 1989 1760 1638 1299 1616 1532 1000 1860 1365 1483 1327 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการออม (จับฉลากรายชื่อและมอบรางวัลให้นักเรียน..

กิจกรรมส่งเสริมการออม (จับฉลากรายชื่อและมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคา..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

เยี่ยมคลอดบุตรและมอบของขวัญกำลังใจภรรยาคุณครูสุรชาติ โถทอง เ..

เยี่ยมคลอดบุตรและมอบของขวัญกำลังใจภรรยาคุณครูสุรชาติ โถทอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุค..

สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ ครูอัตราจ้าง..

สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาววิรัลพัชร อาศัยบุญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ป่วยให้หายในเร็ววั..

ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแจ่ง..

ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน

การบริหารจัดการธนาคารขยะ ลดปริมาณขยะในโรงเรียน สนับสนุนการรี..

การบริหารจัดการธนาคารขยะ ลดปริมาณขยะในโรงเรียน สนับสนุนการรีไซเคิล เพิ่มรายได้ และส่งเสริมให้นักเรีย..

มอบเกียรติบัตร การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ..

มอบเกียรติบัตร การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ครั้งที่ 4

ประชุมแนวทางดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสพป..

ประชุมแนวทางดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1 ณ ห้องประชุมครุมนตรี สำนักง..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางอรอมล แสงเมือง ครูอัตราจ้..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางอรอมล แสงเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ป่วยให้หายในเร็ว..

โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนกา..

โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียน..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง ข้าร..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ป่วยให้หาย..

มอบเกียติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร..

มอบเกียติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566