ภาพกิจกรรม

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย..

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 วิชาเอกนาฏศิลป์ และ วิชาเอก..

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาร..

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ค..

สถาปนิกออกแบบ และ วิศวกรโยธา กลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนว..

สถาปนิกออกแบบ และ วิศวกรโยธา กลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ..

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ..

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประ..

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา..

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมตามเน้นตามนโยบายสำคัญขอ..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในแม่ก๋งวิทยา ต้ายภัยยาเสพติด ประจำป..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในแม่ก๋งวิทยา ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย..

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3) ป..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรี..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรี..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โครงการห้วงเรียนพิเศษ (MEP) ที่..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โครงการห้วงเรียนพิเศษ (MEP) ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขัน Spelling..

ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Common European F..

ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEF..