ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ของคุณครูกรกมล ปาล..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ของคุณครูกรกมล ปาลาศ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5..

กิจกรรมประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565..

กิจกรรมประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อรดน้ำ ดำหัว คณะผู้บริหารโรงเรียน แ..

รดน้ำ ดำหัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , อดีตผู้อำ..

รดน้ำ ดำหัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และอดีตข้าราชกา..

สนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 วิชาคณ..

สนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(..

ประเมินวิทฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นายเอกชัย ใจตั้ง และนางสาว..

ประเมินวิทฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นายเอกชัย ใจตั้ง และนางสาวพิชญานิน อินทโสตถิ ประเมินเพื่อให้มีและเ..

ประชุมฝ่ายบริหารร่วมกับรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน เพื่อวางแผน..

ประชุมฝ่ายบริหารร่วมกับรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)..

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกฤษณะ โสตะ พนักงานราชการ ที่ได้รับค..

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกฤษณะ โสตะ พนักงานราชการ ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช..

กิจกรรมพาพี่เที่ยว” น้องๆ ปงสนุกพาพี่ที่จะเกษียณอายุราชการ 2..

กิจกรรมพาพี่เที่ยว” น้องๆ ปงสนุกพาพี่ที่จะเกษียณอายุราชการ 2565 เที่ยวภูเก็ต สิมิลัน 3 คืน 4 วัน สนุ..

ฝ่ายวิชาการร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน และกำหนดตารางการจั..

ฝ่ายวิชาการร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน และกำหนดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้..

มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษ..

มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่สอบได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็..