1685 1821 1825 1724 1279 1462 1153 1971 1801 1123 1053 1500 1581 1076 1539 1682 1905 1501 1825 1579 1903 1889 1855 1141 1122 1259 1926 1914 1308 1687 1858 1942 1853 1621 1163 1372 1599 1533 1689 1334 1023 1701 1428 1789 1385 1027 1539 1640 1092 1112 1877 1016 1633 1890 1851 1169 1194 1047 1292 1085 1010 1441 1557 1417 1799 1439 1300 1451 1832 1003 1585 1871 1851 1098 1657 1281 1929 1648 1070 1664 1901 1816 1180 1355 1641 1083 1546 1955 1745 1167 1394 1224 1354 1606 1534 1507 1020 1512 1670 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยา..

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภา..

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมบูรณาการของกลุ่มสา..

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรีย..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่คณะครูและนักเรียนสายช..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่คณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่คณะครูและนักเรียนสายช..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ฟาร์มแกะฮักยูลำปา..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ (สว..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565

คณะครูและนักเรียนสายชั้นป.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิจั..

คณะครูและนักเรียนสายชั้นป.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 1 ลำปาง ต.บ้านหวด ..

ร่วมเดินทางส่ง นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา พนักงานราชการ เนื่องจ..

ร่วมเดินทางส่ง นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา พนักงานราชการ เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดพระเจ้า..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ตุ๋ย..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ตุ๋ยเมืองลำปาง ปี 2566

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบุญวาทย..

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ร่วมการแข่งขันงาน Central Kids Day 2023 การประกวดหางเครื่องเ..

ร่วมการแข่งขันงาน Central Kids Day 2023 การประกวดหางเครื่องเซ็นทรัลบรรเทิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแ..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566