ภาพกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาต..

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามโ..

โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ..

โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐา..

พิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเกียรติจาก นายสมพร ..

พิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเกียรติจาก นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่ว..

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่ของคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษ..

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่ของคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ..

การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก จุดที่ 5 บริเวณ..

การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก จุดที่ 5 บริเวณหลังธนาคารโรงเรียน ได้ดำเนินการปรับปรุงเ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุย และ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึก..

การประชุมคณะครูและบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู..

การประชุมคณะครูและบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งในรูปแบบ On Site และรูปแบบออนไลน์ ผ..

การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต..

การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเล..

เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยช..

เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู..

เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเข้ารับ..

เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน..

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่อาคารเรียน อาคา..

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่อาคารเรียน อาคารประกอบ และพื้นที่อื่น ๆ ภายในบริเวณโรงเ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำ..