1717 1259 1560 1521 1392 1982 1771 1797 1813 1608 1475 1107 1804 1321 1394 1429 1160 1274 1696 1271 1060 1514 1741 1016 1353 1788 1407 1089 1394 1661 1446 1940 1831 1899 1278 1176 1443 1604 1277 1743 1631 1034 1622 1311 1755 1880 1937 1385 1840 1297 1789 1519 1492 1763 1535 1753 1880 1833 1270 1889 1802 1667 1186 1962 1998 1143 1310 1937 1837 1876 1742 1143 1133 1628 1559 1098 1136 1250 1669 1236 1548 1535 1318 1734 1420 1967 1193 1888 1804 1638 1480 1307 1980 1099 1982 1354 1473 1826 1118 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งมอบภารกิจงานโรงเรียน ระหว่าง นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู..

กิจกรรมส่งมอบภารกิจงานโรงเรียน ระหว่าง นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ซึ่งได้เกษีย..

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 256..

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร..

สุขสราญ งานเกษียณ โรงเรียนบ้านปงสนุก สุมา มุทิต๋าจิต อิดมานั..

สุขสราญ งานเกษียณ โรงเรียนบ้านปงสนุก สุมา มุทิต๋าจิต อิดมานัก หื้อพักผ่อน

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้า..

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ม..

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (ME..

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ North..

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื่อมอบหมาย ส่งมอบภารกิ..

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื่อมอบหมาย ส่งมอบภารกิจหน้าที่ และให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อ..

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : P..

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 ของรองผู้อำนวยการโรงเ..

งานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกา..

งานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โร..

พิธีการแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ครบวาระเกษี..

พิธีการแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเ..

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใ..

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R...

พิธีรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจพี่ๆ ชาวบำนาญปงสนุก ผู้เกษียณอายุรา..

พิธีรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจพี่ๆ ชาวบำนาญปงสนุก ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ.25..

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ รู้งี้...ซี้ Cyber ให้กั..