ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะ อวยพรปีใ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะ อวยพรปีใ..

การปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนระหว่างอาคารเรียนสายชั้น ป. 4 – ..

การปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนระหว่างอาคารเรียนสายชั้น ป. 4 – ป. 6 โดยปรับพื้นผิวเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายสี..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกันขอพรจากผู้อำนวยการ..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกันขอพรจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำนวยการโรงเ..

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึ..

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สัมภาษณ์ผู้อำ..

ช่วงปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (on site) โรงเรียนบ้านปงสนุก..

ช่วงปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (on site) โรงเรียนบ้านปงสนุกได้ปรับปรุงบริเวณที่พักผ่อนของนักเรียน ซ..

การปรับปรุงศาลาที่พักผู้ปกครองด้านประตูหลังโรงเรียน เพื่ออำน..

การปรับปรุงศาลาที่พักผู้ปกครองด้านประตูหลังโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ..

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทุกห้อง และพื้นที่ทุกจุดภายในโรงเรียน ซึ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสาย..

กิจกรรมหลากหลายวันคริสต์มาส 2564 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ตื่น..

กิจกรรมหลากหลายวันคริสต์มาส 2564 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ตื่นเต้น สนุกสนาน มีความสุขของนักเรียน ภายใต..

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 ในชุด..

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 ในชุดครุยสีแดงดำ เป็นสัญลักษณ์การเตรียมความพร..