1153 1507 1353 1912 1014 1053 1722 1488 1504 1240 1814 1607 1226 1102 1841 1156 1825 1082 1310 1938 1542 1391 1072 1569 1024 1016 1314 1748 1087 1625 1910 1454 1619 1886 1131 1479 1471 1017 1257 1363 1640 1364 1357 1130 1720 1312 1673 1960 1834 1614 1981 1079 1749 1786 1627 1943 1965 1774 1362 1770 1607 1068 1916 1222 1632 1334 1977 1260 1153 1931 1663 1541 1169 1033 1761 1988 1577 1524 1091 1240 1561 1664 1026 1287 1164 1880 1456 1552 1988 1956 1997 1295 1156 1111 1234 1392 1665 1135 1772 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) นักเรียนชั้นประถม..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (Mini English Program) ได้ร..

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุ..

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมแจ้งหัวริน

ร่วมต้อนรับนางสาวชลินดา นิลสนธิ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน..

ร่วมต้อนรับนางสาวชลินดา นิลสนธิ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ ห้อ..

ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ..

ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักส..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ได้แก่ นางสาวธัญญาภรณ์ เค..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้ง..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวย..

ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาสย้ายม..

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโร..

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสี อำเภอแม่เมาะ และ รองผู้อ..

ร่วมเดินทางส่งคุณครูปณิตา อินวรรณา ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรี..

ร่วมเดินทางส่งคุณครูปณิตา อินวรรณา ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเรียนรวมร่องกาศ-เวียงทอง สำนักงานเขตพื..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทั..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทักทาย ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรี..

งานมุทิตาจิต ผู้บริหารคณะครูอำลานักเรียน วันที่ 30 กันยายน 2..

งานมุทิตาจิต ผู้บริหารคณะครูอำลานักเรียน วันที่ 30 กันยายน 2565

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีง..

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565