1646 1509 1937 1670 1665 1836 1153 1907 1162 1023 1905 1513 1878 1926 1144 1971 1792 1153 1246 1360 1116 1894 1598 1142 1016 1503 1423 1713 1218 1938 1944 1802 1092 1239 1527 1510 1457 1060 1425 1402 1233 1377 1228 1703 1840 1598 1475 1343 1067 1859 1493 1594 1928 1414 1669 1689 1989 1981 1481 1060 1122 1915 1680 1891 1965 1730 1023 1354 1728 1025 1093 1841 1955 1942 1480 1828 1179 1541 1768 1467 1509 1681 1584 1041 1871 1167 1240 1262 1405 1122 1945 1188 1801 1323 1013 1747 1464 1102 1968 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย การคัดเลือกหนังสือเรียน และแบบฝึ..

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย การคัดเลือกหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมดอ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญท..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ง..

มอบเกียรตินักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์เพรช..

มอบเกียรตินักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์เพรชบวรวิทย์ 2565

รับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำ..

รับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21..

การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ กา..

การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การบริหารจัดการศึกษาตามภาระงาน 4 ด้าน ปีงบ..

ประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน Reading Test : RT ชั้นป..

ประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

มอบเกียรติบัตร การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ที่ได้รับร..

มอบเกียรติบัตร การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ง..

บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียน..

บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ร..

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเ..

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปง..

ร่วมงานการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปีกา..

ร่วมงานการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ