ภาพกิจกรรม

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวกร..

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ..

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) เปิดรับสมัครตั้งแต่..

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ณ อาคารโดมอเ..

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะก..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)..

ต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา..

ต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ที่มารายงานตัว ณ อาคารโดมอเนกประสง..

ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อประสาท ราชประสิทธิ์ สามีของคุณจุรีลัก..

ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อประสาท ราชประสิทธิ์ สามีของคุณจุรีลักณ์ ขันอาษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา..

ลูกเสือสามัญ - ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดิน..

ลูกเสือสามัญ - ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2564

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อประสาท ราชประสิทธิ์ สามีของคุณจุรี..

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อประสาท ราชประสิทธิ์ สามีของคุณจุรีลักณ์ ขันอาษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้..

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เ..

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร..

ร่วมเป็นเกียรติเดินทางส่ง นางกชกร เนียมท่าเสา เนื่องในโอกาสย..

ร่วมเป็นเกียรติเดินทางส่ง นางกชกร เนียมท่าเสา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ..

ลูกเสือสำรอง - ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดิน..

ลูกเสือสำรอง - ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยการนำของ น..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยการนำของ นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุ..