ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคั..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาล..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคั..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปางกัลยาณี ป..

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมรับขยะรีไซ..

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมรับขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรา..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฟุตซอล ประ..

บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียน ชั้น ป. 1 ห้องเรียนปกติ

บรรยากาศการจับฉลากเข้าเรียน ชั้น ป. 1 ห้องเรียนปกติ

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ในการร่วมดูแลรักษ..

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ในการร่วมดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ด้วยการทิ้งขยะให..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน และหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น ร่วมประ..

มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงอชิรญา แก้วปินตา นักเรียนชั้นประ..

มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงอชิรญา แก้วปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลการแข่งข..

การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ในการพิจารณาเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกหน..

การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ในการพิจารณาเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 การกำหนดกิจกร..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)..

ร่วมเป็นเกียรติเดินทางส่งครูวุฒิชัย วงศ์เขียว เนื่องในโอกาสไ..

ร่วมเป็นเกียรติเดินทางส่งครูวุฒิชัย วงศ์เขียว เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรี..