1461 1299 1869 1539 1921 1999 1649 1550 1697 1624 1112 1261 1336 1412 1630 1363 1203 1687 1824 1557 1989 1453 1282 1643 1715 1907 1430 1551 1979 1395 1323 1316 1457 1334 1665 1624 1619 1727 1679 1723 1482 1758 1862 1806 1680 1903 1642 1550 1495 1508 1815 1761 1811 1749 1543 1883 1021 1766 1231 1245 1639 1699 1861 1943 1316 1143 1086 1399 1958 1465 1888 1578 1730 1999 1069 1803 1088 1453 1691 1558 1033 1267 1984 1220 1914 1139 1391 1944 1146 1078 1769 1648 1159 1592 1973 1357 1585 1153 1120 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระเรียนรวม การงานอาชีพ งานศิลปหัตกรรมนั..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระเรียนรวม การงานอาชีพ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ..

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภ..

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดั..

ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็น..

ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างนโยบายของโรงเรียนบ้านป..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิช..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำ..

กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม ..

กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566

มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันจิตคณิตโดยใช้นิ้วมือ ได้รับรางวัลรองช..

มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันจิตคณิตโดยใช้นิ้วมือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ สนามส..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาไทยที่ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตกรร..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระภาษาไทยที่ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึก..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ร..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาค..

พิธีมอบธงสภาและปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ..

พิธีมอบธงสภาและปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2565

ต้อนรับศน.กนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาไทย ณ ห้องปร..

ต้อนรับศน.กนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาไทย ณ ห้องประชุมจันผา

อบรม โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ METAVERSE โ..

อบรม โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ METAVERSE โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”

ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น..

ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจเยี่ยม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำป..