1601 1690 1945 1041 1969 1457 1145 1041 1922 1233 1466 1094 1139 1137 1138 1257 1119 1450 1003 1509 1304 1521 1550 1751 1657 1549 1218 1536 1685 1065 1356 1080 1333 1800 1385 1816 1309 1784 1166 1381 1817 1617 1637 1046 1997 1233 1844 1873 1748 1850 1765 1230 1111 1004 1961 1201 1085 1600 1001 1780 1453 1246 1947 1399 1056 1322 1808 1693 1865 1217 1971 1186 1540 1464 1655 1114 1286 1750 1786 1354 1396 1878 1426 1915 1920 1452 1445 1644 1677 1055 1558 1350 1120 1225 2000 1273 1744 1105 1087 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อน..

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศ..

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก)..

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.256..

การประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1..

การประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่..

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ..

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบข้อเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แล..

มอบช่อดอกไม้แสดงร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพนักงานราชการเข้าสู่..

มอบช่อดอกไม้แสดงร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพนักงานราชการเข้าสู่รั้วแดง-ดำ

นางสาวชลันดา นิลสนธิ รองผู้อำนวยการฯ และ นางสาวอ้อยทิพย์ แย้..

นางสาวชลันดา นิลสนธิ รองผู้อำนวยการฯ และ นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ เข้าร่วมรับฟังนโยบายโครงการเตรียม..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแข่งขันทำหนังสื..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระรวมเรียนภาษาไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรีย..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระรวมเรียนภาษาไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ และเรียนรวมวิทยาศาสตร์และ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ และเรียนรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชา..

มอบเกียรติบัตรเรียนรวม ศิลปะ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาต..

มอบเกียรติบัตรเรียนรวม ศิลปะ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระเรียนรวม การงานอาชีพ งานศิลปหัตกรรมนั..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระเรียนรวม การงานอาชีพ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ..

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภ..

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดั..