1868 1511 1196 1371 1122 1304 1933 1280 1975 1368 1368 1951 1655 1842 1619 1758 1439 1875 1257 1713 1841 1983 1286 1725 1655 1601 1001 1085 1752 1333 1869 1501 1760 1992 1626 1002 1317 1557 1296 1911 1655 1767 1639 1425 1249 1523 1694 1596 1258 1196 1235 1672 1417 1810 1021 1410 1417 1305 1983 1615 1238 1062 1482 1694 1190 1317 1447 1466 1413 1370 1327 1088 1518 1541 1379 1401 1396 1882 1932 1792 1467 1898 1878 1194 1954 1961 1812 1510 1596 1115 1472 1724 1571 1497 1674 1270 1316 1821 1123 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลา..

ผู้บริหารร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ครอบรอบ 70 ปี และร่วมทอ..

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบา..

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่กา..

ปฐมนิเทศนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อรับทราบแนวท..

ปฐมนิเทศนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน การประพฤติปฏิบัต..

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่า..

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลา..

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่..

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ให้แก่คณะคร..

มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรร..

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 101 ปี เ..

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 101 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมทอดผ้าป่าสามั..

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วั..

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีก..

การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566