1732 1095 1473 1563 1513 1602 1543 1098 1070 1020 1648 1183 1466 1983 1879 1757 1904 1330 1252 1205 1845 1308 1738 1534 1577 1672 1410 1174 1044 1679 1879 1772 1298 1145 1459 1535 1838 1840 1600 1590 1283 1020 1783 1120 1147 1973 1626 1905 1565 1605 1095 1547 1486 1558 1655 1349 1390 1311 1498 1373 1745 1847 1718 1582 1829 1198 1220 1073 1267 1458 1380 1681 1518 1141 1120 1066 1925 1782 1154 1141 1621 1333 1977 1582 1147 1541 1460 1838 1014 1005 1695 1605 1377 1524 1522 1479 1402 1519 1415 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ คุณครูวรัญญา ศรีษะเกตุ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ในโอ..

ยินดีต้อนรับ คุณครูวรัญญา ศรีษะเกตุ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุ..

ผลการแข่งขัน Supreme KST Logic Games 2023 ระดับประเทศ วันที่..

ผลการแข่งขัน Supreme KST Logic Games 2023 ระดับประเทศ วันที่ 12 พ.ย. 2566 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

ประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมและตรวจการประกอบอาหาร ตามโครงการตาม..

ประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมและตรวจการประกอบอาหาร ตามโครงการตามอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบา..

ร่วมแสดงความยินดี แด่นายกิตติ ผดุงภักดีกุล ครูดนตรีศึกษา โรง..

ร่วมแสดงความยินดี แด่นายกิตติ ผดุงภักดีกุล ครูดนตรีศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงต..

ร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2566 และรับ..

ร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2566 และรับมอบรางวัลต่าง ๆ ของสถานศึกษา

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลช่วยเ..

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลช่วยเหลือและคุ้มตรองนักเรียนและการเสริมสร้างค..

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนทราบแน..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนทราบแนวทางปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโร..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ..

การส่งเสริมการออม ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (You..

การส่งเสริมการออม ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (Youth Salak)

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3/2566 เ..

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ครั้งที่ 3/2566 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ..

ร่วมแสดงความยินดี แด่นางสาวนพมาศ วงค์กุลบริรักษ์ ครูผู้ช่วย ..

ร่วมแสดงความยินดี แด่นางสาวนพมาศ วงค์กุลบริรักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาสย้ายไปดำ..