1887 1550 1052 1063 1207 1534 1709 1263 1239 1574 1683 1661 1668 1624 1283 1061 1408 1793 1923 1412 1944 1052 1942 1988 1176 1701 1508 1021 1708 1923 1957 1848 1416 1331 1591 1701 1485 1983 1311 1575 1673 1292 1774 1554 1865 1608 1616 1741 1849 1274 1667 1472 1331 1587 1798 1410 1411 1179 1920 1307 1122 1794 1744 1839 1287 1803 1776 1800 1601 1188 1386 1205 1133 1713 1584 1846 1928 1464 1433 1581 1340 1177 1484 1573 1594 1572 1368 1094 1784 1122 1652 1760 1975 1978 1719 1601 1047 1397 1474 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังคณะครูในการเตรียมจัดงานมอบว..

การสอบคัดเลือก (รอบเจียระไนเพชร) โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ..

การสอบคัดเลือก (รอบเจียระไนเพชร) โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอขอบพระคุณ บจก.เคเคเอ็กซ์พีเรียนซ์กรุ๊ป..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอขอบพระคุณ บจก.เคเคเอ็กซ์พีเรียนซ์กรุ๊ป และ หจก.เปรมศักดิ์ ทัวร์ ทีรักคราฟท์ช็อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำดอกไม้ ธูป เทียน กราบไหว้..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำดอกไม้ ธูป เทียน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน เนื่องในโอกาส..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ปีกา..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ปีการศึกษา 2566 จำนวน 31 คน

ร่วมกิจกรรมทาสีทางม้าลายและริมฟุตบาทภายใต้หัวข้อ

ร่วมกิจกรรมทาสีทางม้าลายและริมฟุตบาทภายใต้หัวข้อ "ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้า..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโร..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ..

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจั..

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื..

กิจกรรมธนาคารขยะดีเด่น ร่วมกับบริษัทบังอรรีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำก..

กิจกรรมธนาคารขยะดีเด่น ร่วมกับบริษัทบังอรรีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ในปีการศึกษา 2566 นี้ ได้มอบเกียรติบั..

มอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบออนไลน์วัดระดับความสามารถด้านภาษาอั..

มอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบออนไลน์วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนในโครงกา..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดั..