ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้ผ่านฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้ผ่านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

จัดทำตารางสอนในปีการศึกษา 2566 เพื่อการปฏิบัติด้านการสอน

จัดทำตารางสอนในปีการศึกษา 2566 เพื่อการปฏิบัติด้านการสอน

รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรี..

รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจค..

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษ..

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่..

มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565

การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ร่วมงานฌาปนกิจ แม่ป้อ วงศ์ธิมา คุณแม่ของคุณครูวัฒนพงษ์ วงศ์ธ..

ร่วมงานฌาปนกิจ แม่ป้อ วงศ์ธิมา คุณแม่ของคุณครูวัฒนพงษ์ วงศ์ธิมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ณ สุสานเทศบ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป และคุณครูผู้รับผิ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป และคุณครูผู้รับผิดชอบ ได้รับการส่งมอบงานจ้างและเบิกเงินค่..

รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ย..

รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครูอนุชิดา อุดมธาดา ซึ่งป่..

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึก..

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ นักเรียนชั้นปร..

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 National Test (NT) ประจำ..