1746 1793 1905 1217 1123 1504 1788 1788 1366 1610 1354 1045 1311 1793 1464 1719 1927 1707 1659 1720 1885 1146 1920 1774 1815 1391 1718 1364 1198 1493 1219 1995 1373 1422 1605 1286 1201 1968 1602 1687 1808 1709 1064 1876 1615 1769 1327 1298 1388 1574 1061 1574 1136 1666 1683 1189 1884 1564 1453 1003 1039 1780 1148 1121 1844 1375 1335 1792 1107 1912 1264 1116 1498 1155 1142 1926 1286 1168 1142 1266 1208 1453 1202 1440 1022 1328 1051 1093 1330 1184 1202 1745 1005 1918 1824 1757 1103 1643 1272 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) ในก..

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั..

กิจกรรมค่ายนักเรียนและกิจกรรมพี่อาสาสอนน้องอ่าน+เขียนภาษาไทย..

กิจกรรมค่ายนักเรียนและกิจกรรมพี่อาสาสอนน้องอ่าน+เขียนภาษาไทย โครงการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่อ..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก คร..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงา..

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ช่วงชั้นอนุบ..

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ช่วงชั้นอนุบาล 1-2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร นายสมเ..

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้..

กิจกรรม “ประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕..

กิจกรรม “ประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”

โรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรประธานคณะกรรมการสถาน..

โรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ กรรมการใน..

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ป้อ วงศ์ธิมา มารดาของครูวัฒนาพงษ์ ว..

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ป้อ วงศ์ธิมา มารดาของครูวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา ครูชำนาญการพิเศษ ณ วัดทุ่งเป้า ต..

มอบรางวัลให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2565

มอบรางวัลให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้ผ่านฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้ผ่านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

จัดทำตารางสอนในปีการศึกษา 2566 เพื่อการปฏิบัติด้านการสอน

จัดทำตารางสอนในปีการศึกษา 2566 เพื่อการปฏิบัติด้านการสอน