ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวันเปิดภาคเรีย..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2565

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูใน..

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดกา..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษณะ โสตะ เนื่องในโอกาสได้รับการบ..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษณะ โสตะ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ..

ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผน..

ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ..

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมคว..

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก คร..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 3/2565 และมีการมอบช่อดอกไม้เพื่อต..

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางละออง ประเสริฐกุล อายุ 52 ..

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางละออง ประเสริฐกุล อายุ 52 ปี ภรรยาของ คุณนพดล ประเสริฐกุล นักการภา..

ร่วมพิธีทำบุญงานศพคุณพ่อราชันต์ เชื้อคำลือ คุณพ่อของคุณครูพร..

ร่วมพิธีทำบุญงานศพคุณพ่อราชันต์ เชื้อคำลือ คุณพ่อของคุณครูพรรณี เชื้อคำลือ ที่บ้านทุ่งปง อำเภอเมืองป..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ของคุณครูกรกมล ปาล..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ของคุณครูกรกมล ปาลาศ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5..

กิจกรรมประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565..

กิจกรรมประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อรดน้ำ ดำหัว คณะผู้บริหารโรงเรียน แ..