ภาพกิจกรรม

ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็..

ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของโรงเรียนบ้านปงสนุกและ..

การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ก..

การประชุมทบทวนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แ..

นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จา..

นักกีฬาคนเก่งโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำ พะเยาสปินเตอร์ วันที่..

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย นักเรียนชั้น..

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลชมเชย กา..

แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math ..

แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math และ Crossword ในงานมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดง..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล Anu..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรี..

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภั..

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมดอ..

ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวภานุมาศ เคหะลุน วิชาเอกภ..

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวภานุมาศ เคหะลุน วิชาเอกภาษาไทย จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพ..

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2/ 2565 เพื่อร่..

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2/ 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชี้แจงนโยบาย..

ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายสมบัติ ศิริวงศ์เคร..

ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายสมบัติ ศิริวงศ์เครือ และนายธนายุทธ คำภีระ ที่ได้ย้ายมาดำรง..