ภาพกิจกรรม

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) พร้อมด..

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู เดินทางมาแสดง..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของ นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม และนางสา..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวท..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวทาง ร่วมวางแผน ประสานความร่วมมือในการจัดก..

แสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา เนื่องในโอกาสได้รับ..

แสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านปงส..

การประเมินวิทฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางดวงใจ สุวรรณวงค์ ประ..

การประเมินวิทฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางดวงใจ สุวรรณวงค์ ประเมินเพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 แ..

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำน..

รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมด้วยผ..

รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มเครือข่ายฯ ได้ร่..

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ..

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านป..

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าพบ พ.ต.อ...

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าพบ พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผู้กำกับ สภ.เมืองลำปาง เพื่อ..

มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ

มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และ 5 มหา..

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่มาฝึกสอนในปีการศึ..