1614 1658 1277 1948 1360 1837 1676 1160 1218 1675 1158 1844 1384 1643 1782 1303 1013 1903 1230 1301 1056 1237 1763 1007 1819 1748 1520 1850 1458 1618 1784 1793 1111 1461 1543 1269 1072 1042 1211 1050 1889 1248 1924 1011 1551 1564 1098 1938 1200 1345 1419 1052 1120 1238 1396 1778 1807 1286 1239 1512 1899 1486 1199 1802 1046 1839 1955 1249 1104 1000 1908 1608 1925 1035 1552 1652 1696 1810 1827 1390 1289 1568 1713 1684 1004 1034 1603 1514 1338 1470 1899 1406 1330 1219 1960 1003 1069 1938 1336 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา แล..

การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัต..

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารจัดการศึกษาฯ สพ..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารจัดการศึกษาฯ สพป.ลำปาง เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งท..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีง..

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มี..

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Activ..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ..

ตรวจสุขภาพข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจโดยโรงพยาบาล..

ตรวจสุขภาพข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจโดยโรงพยาบาลผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระ..

ประชุมและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จะใช้สำหรับการแข่งขันงานศิ..

ประชุมและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จะใช้สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และเตรียมส..

ต้อนรับมูลนิธิFulbright ซึ่งโรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมโครงกา..

ต้อนรับมูลนิธิFulbright ซึ่งโรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมโครงการ English Teaching Assistantship (ETA) P..

Mini English Camp 2023 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท..

Mini English Camp 2023 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ท่าอากาศยานลำป..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมือง..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมือง 2 ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566