ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู..

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต..

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู ขอน้อม..

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู ขอน้อมนบบูชาพระคุณครู

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เ..

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญก..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้พบปะนักเรียนสายชั้นประถมศึก..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้พบปะนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อชี้แจงทบทวนระเบียบวินัย แ..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานในส่..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ..

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เ..

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญก..

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 100 ปี โ..

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 100 ปี โดยจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทัก..

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมาลีวัลย์ เจริญเจ้าสกุล ครูอัตราจ้าง..

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมาลีวัลย์ เจริญเจ้าสกุล ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให..

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่..

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจามเทวี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรีย..

ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่..

ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 นิเทศ ติดตา..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประกิจ ชุมสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประกิจ ชุมสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ได้ย้ายม..