ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (A..

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยโดย..

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ..

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวั..

วางพวงหรีดแสดงความอาลัย และร่วมทำบุญงานศพคุณครูอุไร วัฒนสมบู..

วางพวงหรีดแสดงความอาลัย และร่วมทำบุญงานศพคุณครูอุไร วัฒนสมบูรณ์ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการ อนุบาลลำ..

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไตรมาสที่ 3 ครั้ง..

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนในกลุ่ม..

กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่แ..

กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้ส..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกับ สภ.เมืองลำปาง ได้จัดกิจกรรมบูรณาก..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกับ สภ.เมืองลำปาง ได้จัดกิจกรรมบูรณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้าน..

พิธีเปิดงานวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านปงสนุก และมอบเกียรตบัตรแก่..

พิธีเปิดงานวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านปงสนุก และมอบเกียรตบัตรแก่นักเรียน โดยในงานได้มีกิจกรรมการประกวดวา..

สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับโรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจก..

สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับโรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดกิจกรรม "เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E" ให้กับนั..

การจัดประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห..

การจัดประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2565 ณ ห้องดอกพร้าว โรงเ..

การสอบทานการปฏิบัติงานสถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ..

การสอบทานการปฏิบัติงานสถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากหน่วยตรวจสอบภาย..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 4/2565 จัดการประชุมทั้งแบบ On Site ..