1103 1595 1719 1808 1261 1939 1406 1533 1608 1047 1206 1117 1413 1685 1394 1730 1523 1809 1399 1840 1660 1046 1663 1926 1720 1762 1907 1906 1204 1733 1540 1438 1775 1433 1373 1290 1417 1540 1087 1074 1792 1631 1146 1848 1522 1683 1910 1641 1702 1834 1912 1549 1998 1353 1406 1529 1884 1085 1407 1886 1486 1059 1885 1833 1969 1134 1770 1704 1243 1226 1398 1770 1116 1162 1128 1291 1565 1326 1438 1889 1629 1444 1524 1484 1795 1145 1746 1398 1476 1980 1143 1781 1260 1795 1912 1259 1277 1420 1780 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษ..

โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจรและการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวร..

ประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน

ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเ..

ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จ..

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน คร..

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเม..

การสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์แ..

การสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 25..

การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องคณะกรรมการศูนย์พัฒนาว..

การประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมคว..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น (มัคนายก..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น (มัคนายกน้อย) และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ..

มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ นายประดิษฐ์ เกษแก้ว ที่ได้..

มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ นายประดิษฐ์ เกษแก้ว ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เ..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..

นิเทศติดตามการรายงานผลการใช้สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ และการดำ..

นิเทศติดตามการรายงานผลการใช้สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ และการดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย..