ภาพกิจกรรม

ประชุมครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอำเภอเมือง 2 ซึ่งมีทั้ง..

ประชุมครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอำเภอเมือง 2 ซึ่งมีทั้งหมด 19 โรงเรียน เพื่อร่วมวางแผน เตรียมกา..

คณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาล 1-3 ได้จัดกิจกรรม STEM ประจำป..

คณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาล 1-3 ได้จัดกิจกรรม STEM ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนร..

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ..

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก คร..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบ On-Site และ On-li..

พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) โคร..

พิธีเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ..

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อ..

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการ..

ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งท..

ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรว..

โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านปงส..

โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จำนวน 1,..

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและพันคอพระราชทาน จิตอาสาพระรา..

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและพันคอพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยจัดถวาย ณ วัดศรีบุญโยง วัดพระเจ..

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โดยจัดถวาย ณ วัดศรีบุญโยง วัดพระเจ้าทันใจ วัดหนองละคอน วัดแจ่งหัวริน วัดกู..

การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด กลุ่มอำเภอเมือง..

การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด กลุ่มอำเภอเมือง 1 กลุ่ม 1 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณวราภรณ์..