1380 1841 1869 1058 1280 1210 1027 1425 1632 1429 1689 1429 1785 1267 1890 1696 1616 1396 1590 1714 1681 1217 1346 1473 1334 1565 1979 1447 1645 1537 1678 1779 1587 1152 1711 1639 1053 1371 1679 1786 1363 1851 1495 1440 1655 1526 1847 1554 1494 1219 1397 1505 1899 1400 1138 1974 1999 1179 1500 1971 1978 1404 1720 1893 1973 1019 1590 1769 1444 1132 1510 1869 1458 1723 1094 1900 1833 1938 1613 1457 1590 1619 1233 1461 1338 1170 1723 1748 1358 1511 1132 1803 1101 1429 1849 1543 1822 1715 1329 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เ..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..

นิเทศติดตามการรายงานผลการใช้สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ และการดำ..

นิเทศติดตามการรายงานผลการใช้สารานุกรมไทยฉบับเยาวชนฯ และการดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย..

การประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Batc..

การประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Batch 9 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู

กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาและวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ..

กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาและวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจั..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ รา..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็..

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างนโยบายของโรงเรียน และ..

ประชุมครูวิชาการโรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 เพื่อหาแน..

ประชุมครูวิชาการโรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระด..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..