1371 1809 1909 1241 1047 1120 1635 1129 1604 1338 1120 1177 1061 1269 1901 1554 1776 1210 1419 1332 1681 1879 1918 1837 1426 1454 1565 1132 1011 1174 1490 1451 1735 1745 1596 1471 1382 1484 1407 1173 1370 1523 1499 1984 1294 1153 1581 1425 1193 1010 1382 1403 1396 1494 1785 1517 1504 1235 1458 1142 1400 1275 1431 1709 1861 1315 1241 1681 1512 1837 1337 1892 1935 1636 1817 1258 1512 1755 1348 1688 1265 1323 1329 1865 1150 1949 1853 1426 1098 1954 1447 1992 1011 1384 1038 1810 1794 1540 1098 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน..

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภ..

กิจกรรมส่งมอบความรู้สึกน้องอำลาพี่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา..

กิจกรรมส่งมอบความรู้สึกน้องอำลาพี่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นป..

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อน..

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศ..

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก)..

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.256..

การประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1..

การประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่..

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ..

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบข้อเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แล..

มอบช่อดอกไม้แสดงร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพนักงานราชการเข้าสู่..

มอบช่อดอกไม้แสดงร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพนักงานราชการเข้าสู่รั้วแดง-ดำ

นางสาวชลันดา นิลสนธิ รองผู้อำนวยการฯ และ นางสาวอ้อยทิพย์ แย้..

นางสาวชลันดา นิลสนธิ รองผู้อำนวยการฯ และ นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ เข้าร่วมรับฟังนโยบายโครงการเตรียม..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแข่งขันทำหนังสื..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระรวมเรียนภาษาไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรีย..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระรวมเรียนภาษาไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ และเรียนรวมวิทยาศาสตร์และ..

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ และเรียนรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชา..

มอบเกียรติบัตรเรียนรวม ศิลปะ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาต..

มอบเกียรติบัตรเรียนรวม ศิลปะ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จ..