1958 1118 1097 1798 1606 1290 1811 1831 1353 1137 1352 1796 1827 1262 1631 1606 1617 1504 1550 1712 1657 1892 1140 1259 1291 1431 1679 1897 1053 1859 1555 1232 1558 1773 1911 1334 1660 1908 1744 1243 1424 1136 1719 1013 1179 1875 1958 1655 1886 1544 1647 1192 1988 1264 1011 1552 1704 1849 1666 1922 1147 1894 1590 1676 1238 1447 1920 1460 1916 1807 1582 1900 1096 1371 1295 1175 1646 1273 1950 1561 1355 1497 1202 1525 1234 1617 1717 1194 1895 1695 1998 1778 1182 1651 1489 1724 1629 1099 1081 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาด..

ร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กล่าวอ..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กล่าวอำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำ..

นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทัก..

นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทักทาย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเร..

งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีง..

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

จตุรพิธ แห่งเสมา งานเกษียณโรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยความรัก ควา..

จตุรพิธ แห่งเสมา งานเกษียณโรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยความรัก ความผูกพัน มุฑิตาจิตสัมพันธ์ ปงสนุก ณ โรงแร..

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 ส..

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 สพป.ลำปาง เขต 1

การนิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานการศึ..

การนิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึ..

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการ

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน " (โครงการ D.A.R..

กิจกรรมพาพี่ เลาะเลี้ยว เที่ยวไกล สู่ 2 อำเภอใหญ่ในจังหวัดลำ..

กิจกรรมพาพี่ เลาะเลี้ยว เที่ยวไกล สู่ 2 อำเภอใหญ่ในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครูผู้เกษียณอ..

รับทุนในโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของนักเรียน ณ โรง..

รับทุนในโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของนักเรียน ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ดำเนินงานโดย กองการศึกษ..

กาลเกษียณประสานใจ ถักทอสายใยเครือข่ายเมือง 2 วันเกษียณอายุรา..

กาลเกษียณประสานใจ ถักทอสายใยเครือข่ายเมือง 2 วันเกษียณอายุราชการ 2566