1835 1663 1899 1284 1946 1773 1647 1292 1694 1925 1261 1965 1918 1335 1247 1776 1656 1367 1888 1606 1175 1303 1560 1613 1088 1667 1686 1241 1292 1458 1884 1082 1742 1723 1372 1760 1216 1395 1977 1568 1219 1593 1570 1179 1130 1297 1580 1902 1178 1962 1723 1099 1984 1346 1083 1548 1624 1960 1961 1842 1148 1134 1513 1545 1520 1366 1753 1442 1676 1388 1613 1727 1392 1372 1822 1612 1891 1406 1621 1036 1631 1893 1550 1442 1047 1997 1568 1215 1538 1155 1475 1652 1845 1705 1473 1252 1650 1479 1205 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาร..

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ 2566 ค..

สถาปนิกออกแบบ และ วิศวกรโยธา กลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนว..

สถาปนิกออกแบบ และ วิศวกรโยธา กลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ..

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ..

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่นักเรียนชั้นประ..

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา..

การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมตามเน้นตามนโยบายสำคัญขอ..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในแม่ก๋งวิทยา ต้ายภัยยาเสพติด ประจำป..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในแม่ก๋งวิทยา ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย..

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3) ป..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรี..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรี..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โครงการห้วงเรียนพิเศษ (MEP) ที่..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โครงการห้วงเรียนพิเศษ (MEP) ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขัน Spelling..

ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Common European F..

ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEF..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จ..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 (Sm..