ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ.25..

กิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ รู้งี้...ซี้ Cyber ให้กั..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก และนั..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ ครั้งที่ 7/2565 ปร..

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance ..

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565

จกรรมการคัดเลือกผลงาน Best Practice ของกิจกรรมโรงเรียนสุจริต..

จกรรมการคัดเลือกผลงาน Best Practice ของกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนขอ..

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance ..

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 ของโรงเร..

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษา..

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แหล่งเรียนรู้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์..

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Ins..

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ครั้..

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) โรงเรียนบ้านปง..

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) โรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ครั้งที..

นำเสนอการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกต่อคณะอนุ ก.ต.ป.น..

นำเสนอการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกต่อคณะอนุ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำ..

โรงเรียนบ้านปงสนุกดำเนินการจัดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่คว..

โรงเรียนบ้านปงสนุกดำเนินการจัดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (T..

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และคณะ มานิเทศก์ ติดตาม ..

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และคณะ มานิเทศก์ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาฝึกประสบการ..

ดร.เอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผ..

ดร.เอกฐสิทธิ์ กอบกำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เกียรติมาให้ความรู้ ..