ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีง..

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมส่งมอบภารกิจงานโรงเรียน ระหว่าง นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู..

กิจกรรมส่งมอบภารกิจงานโรงเรียน ระหว่าง นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ซึ่งได้เกษีย..

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 256..

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร..

สุขสราญ งานเกษียณ โรงเรียนบ้านปงสนุก สุมา มุทิต๋าจิต อิดมานั..

สุขสราญ งานเกษียณ โรงเรียนบ้านปงสนุก สุมา มุทิต๋าจิต อิดมานัก หื้อพักผ่อน

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้า..

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ม..

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (ME..

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ North..

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื่อมอบหมาย ส่งมอบภารกิ..

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื่อมอบหมาย ส่งมอบภารกิจหน้าที่ และให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อ..

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : P..

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 ของรองผู้อำนวยการโรงเ..

งานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีกา..

งานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โร..

พิธีการแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ครบวาระเกษี..

พิธีการแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเ..

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใ..

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R...

พิธีรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจพี่ๆ ชาวบำนาญปงสนุก ผู้เกษียณอายุรา..

พิธีรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจพี่ๆ ชาวบำนาญปงสนุก ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565