1926 1420 1260 1443 1764 1056 1596 1156 1781 1121 1488 1704 1886 1305 1075 1109 1720 1938 1818 1556 1718 1878 1891 1090 1626 1415 1332 1172 1045 1597 1837 1756 1682 1330 1982 1321 1505 1515 1849 1076 1901 1435 1454 1971 1315 1504 1057 1019 1855 1279 1099 1892 1483 1338 1717 1734 1543 1959 1691 1448 1285 1333 1706 1585 1547 1505 1682 1541 1092 1589 1935 1255 1425 1712 1518 1291 1921 1256 1152 1214 1419 1740 1963 1347 1987 1263 1046 1882 1289 1972 1091 1052 1934 1574 1088 1013 1505 1846 1571 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาของนางดารุณี..

นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาของนางดารุณี ชนะกาญจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาช..

เข้ารับทุนการศึกษา จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลําปาง ประจำปี 256..

เข้ารับทุนการศึกษา จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลําปาง ประจำปี 2566 ระดับประถมศึกษา

ร่วมวางหรีดเคารพศพและไว้อาลัยแด่คุณแม่ทองเย็น ชัยบุญญา มารดา..

ร่วมวางหรีดเคารพศพและไว้อาลัยแด่คุณแม่ทองเย็น ชัยบุญญา มารดาของคุณครูพรรธนา แสงจันทร์ ภรรยาของนายชำน..

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพีระวัฒน์ ขัดฝั้น เนื่องในโอกาสดำรงต..

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพีระวัฒน์ ขัดฝั้น เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง โรง..

ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ..

ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร..

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2566 และปร..

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 6/2566 และประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ..

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง..

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หลักสูตรคร..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรีย..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งโจ้ และโรงเรียนบ้านแม่เฟือง โรงเ..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ครั้งที่ 6/256..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุ..

เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายอนันต์ เงาเดช เนื่องในโอกาสย้ายม..

เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายอนันต์ เงาเดช เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้า..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรีย..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเ..

ร่วมแสดงความยินดีแด่นายสมโภช จำปาทิพย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง..

ร่วมแสดงความยินดีแด่นายสมโภช จำปาทิพย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หอประชุม..