1329 1085 1167 1094 1998 1019 1009 1585 1653 1270 1531 1303 1569 1332 1975 1971 1040 1742 1526 1121 1235 1064 1524 1072 1184 1386 1229 1743 1551 1384 1794 1193 1359 1310 1685 1671 1876 1762 1981 1902 1218 1053 1895 1935 1227 1448 1314 1611 1896 1808 1478 1686 1410 1609 1383 1142 1264 1153 1411 1624 1336 1961 1905 1963 1268 1369 1502 1810 1642 1846 1207 1601 1196 1365 1476 1244 1537 1863 1447 1277 1942 1317 1684 1011 1995 1359 1737 1801 1569 1154 1668 1395 1016 1535 1406 1534 1754 1712 1641 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ..

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3

การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประม..

การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา ..

กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบโครงการ Thailand Spell..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบโครงการ Thailand Spelling Bee , (TSB2023)

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศ..

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับช..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อ..

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั..

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ฝึกปฏิบัติสังเกตการสอนในสถานศึก..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ฝึกปฏิบัติสังเกตการสอนในสถานศึกษา คบ. 4 ปี (ชั้นปีที่ 1) จากมหาวิทยาลัย..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนได้รับรางวัลการสอบวัดความรู้ภาษา..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนได้รับรางวัลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี BWS EngXpert & TechXp..

มอบเกียรติบัตรโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศา..

มอบเกียรติบัตรโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬากรีฑาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในการแ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬากรีฑาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในการแข่งขันกรีฑา กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดล..