ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อ..

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้..

ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธนบดี แสงเมือง สามีของครูอรอมล แสงเมือง ค..

ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธนบดี แสงเมือง สามีของครูอรอมล แสงเมือง ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/5 ณ วัดน้ำล้อม

ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน..

ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ผลการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อ..

ผลการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมน..

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียน Mini English Program (MEP) ปร..

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียน Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 และการแข่งขันเรียงร..

ผลการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 และการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงา..

การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รอง..

การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ในงานศิลปหัตถกรรมนัก..

การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีควา..

การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ได้รับรางว..

ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-6 แล..

ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-6 และการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ปร..

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ได้รับรางวั..

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศอันดับที่1) ในงานศิลป..

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 และ การแข่งขันรำวงมาตรฐา..

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 และ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ..

คณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันศ..

คณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 7..