ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุ..

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื่อการข..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) นักเรียนชั้นประถม..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (Mini English Program) ได้ร..

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุ..

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมแจ้งหัวริน

ร่วมต้อนรับนางสาวชลินดา นิลสนธิ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน..

ร่วมต้อนรับนางสาวชลินดา นิลสนธิ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ ห้อ..

ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ..

ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักส..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ได้แก่ นางสาวธัญญาภรณ์ เค..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้ง..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวย..

ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาสย้ายม..

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโร..

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสี อำเภอแม่เมาะ และ รองผู้อ..

ร่วมเดินทางส่งคุณครูปณิตา อินวรรณา ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรี..

ร่วมเดินทางส่งคุณครูปณิตา อินวรรณา ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเรียนรวมร่องกาศ-เวียงทอง สำนักงานเขตพื..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทั..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทักทาย ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรี..

งานมุทิตาจิต ผู้บริหารคณะครูอำลานักเรียน วันที่ 30 กันยายน 2..

งานมุทิตาจิต ผู้บริหารคณะครูอำลานักเรียน วันที่ 30 กันยายน 2565