1864 1705 1282 1918 1401 1993 1081 1574 1999 1256 1994 1933 1781 1659 2000 1887 1474 1970 1850 1285 1394 1069 1035 1863 1836 1727 1966 1046 1840 1168 1877 1308 1770 1703 1917 1681 1393 1666 1953 1083 1875 1332 1804 1961 1261 1953 1201 1401 1677 1487 1299 1923 1427 1884 1327 1927 1010 1020 1115 1718 1923 1776 1308 1359 1865 1989 1195 1220 1869 1084 1719 1086 1530 1642 1846 1868 1973 1750 1521 1826 1847 1311 1089 1528 1604 1004 1285 1772 1811 1239 1873 1235 1572 1114 1163 1303 1349 1200 1152 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการจัดการเรียนรู้เช..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถน..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา แล..

การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัต..

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารจัดการศึกษาฯ สพ..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารจัดการศึกษาฯ สพป.ลำปาง เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งท..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีง..

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มี..

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Activ..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ..

ตรวจสุขภาพข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจโดยโรงพยาบาล..

ตรวจสุขภาพข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจโดยโรงพยาบาลผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระ..

ประชุมและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จะใช้สำหรับการแข่งขันงานศิ..

ประชุมและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จะใช้สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และเตรียมส..

ต้อนรับมูลนิธิFulbright ซึ่งโรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมโครงกา..

ต้อนรับมูลนิธิFulbright ซึ่งโรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมโครงการ English Teaching Assistantship (ETA) P..

Mini English Camp 2023 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท..

Mini English Camp 2023 จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ท่าอากาศยานลำป..