ภาพกิจกรรม

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทน..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก การร่วมพิธีฌาปน..

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ..

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวอรทัย วรรณสร และนางอุษา ..

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวอรทัย วรรณสร และนางอุษา ศรีทอง ซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเ..

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และวางหรีด แม่สามีของคุณครูทานตะวัน อินต..

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และวางหรีด แม่สามีของคุณครูทานตะวัน อินต๊ะขัน คุณแม่หวัน อินต๊ะขัน อายุ 71 ปี ได..

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย เนื่องในโอกาสย้ายไ..

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปงยางคก (..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวเมษิยา ขวัฐทอง คุณครูจากโ..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวเมษิยา ขวัฐทอง คุณครูจากโรงเรียนบ้านทุ่ง อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งได้ย้า..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อรับทราบแนวทาง..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อรับทราบแนวทางและให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์ คุณ..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์ คุณครูจากโรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ซึ่งได้ย้ายมาปฏ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมนักการ แม่บ้าน เพื่อวางแผนดำเนิ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมนักการ แม่บ้าน เพื่อวางแผนดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน ณ..

Welcome to Banpongsanook School ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุ..

Welcome to Banpongsanook School ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรและนักเรียน พร้อ..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูฟ้า เรียงสูง นักเรียนชั้นประถมศ..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูฟ้า เรียงสูง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อัน..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้ง..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565