1803 1551 1460 1146 1502 1150 1692 1852 1013 1230 1276 1579 1285 1899 1576 1452 1664 1373 1459 1985 1379 1790 1881 1044 1672 1095 1207 1903 1477 1236 1120 1142 1136 1230 1728 1035 1055 1770 1461 1786 1455 1267 1132 1453 1892 1692 1145 1076 1359 1946 1112 1595 1488 1762 1294 1964 1337 1200 1580 1813 1634 1449 1680 1705 1350 1539 1667 1186 1426 1270 1259 1202 1798 1851 1089 1048 1705 1461 1851 1544 1706 1291 1177 1327 1421 1784 1173 1982 1028 1797 1060 1032 1122 1645 1577 1198 1270 1946 1628 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันค..

ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเตรียมความพร้..

ร่วมประชุม VDO Conference ผ่านช่องทาง Google Meet เพื่อทบทวน..

ร่วมประชุม VDO Conference ผ่านช่องทาง Google Meet เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจในระบบสารสนเทศของ..

แนะนำข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โ..

แนะนำข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 6 คน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทา..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองรับทราบ

รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่..

รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวย..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล้อมแรดวิทยา และยิ..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล้อมแรดวิทยา และยินดีต้อนรับคุณครูปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโร..

มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ ..

มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีก..

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ สู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ สู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ และยินดีต้อนรับคุณคร..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และได้มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศึกษาใน..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเข้าใจเกี่ยว..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงา..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุพรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ..