1910 1431 1525 1764 1118 1973 1622 1171 1956 1090 1997 1593 1238 1031 1936 1558 1772 1377 1699 1764 1119 1105 1668 1198 1927 1524 1768 1823 1586 1002 1762 1087 1963 1460 1737 1389 1985 1710 1472 1976 1336 1429 1387 1345 1482 1333 1153 1928 1709 1141 1906 1088 1355 1878 1511 1306 1962 1396 1980 1737 1369 1868 1372 1398 1322 1420 1489 1313 1031 1170 1414 1372 1644 1337 1944 1119 1009 1859 1085 1504 1022 1303 1316 1736 1743 1751 1830 1872 1365 1611 1218 1732 1470 1824 1873 1720 1579 1747 1388 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมเดินขบวน ใน “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ..

ร่วมเดินขบวน ใน “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2566 ” และสักการะหล..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนอนุบาล 1-3 ประจำปี 2566

กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนอนุบาล 1-3 ประจำปี 2566

มอบรางวัลแก่คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัล

มอบรางวัลแก่คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัล

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล BSK 101..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล BSK 101 A-Math Crossword Kumkom Challenge 2023 ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาว..

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ ศูนย์การ..

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กอไผ่เซรามิค

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาพลังจิตโ..

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาพลังจิตโดยร่วมมือจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 7 ..

การปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝึกปฏิบัติวิช..

การปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้น..

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล และฟุตบอล กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุ..

การแข่งขันกีฬาแชร์บอล และฟุตบอล กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปี 2566 (รอบคัดเลือก)

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรง..

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอ..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) เ..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับคณะครู บุคลากรทางก..