ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย นักเรียนชั้น..

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลชมเชย กา..

แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math ..

แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math และ Crossword ในงานมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดง..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล Anu..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรี..

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภั..

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมดอ..

ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวภานุมาศ เคหะลุน วิชาเอกภ..

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวภานุมาศ เคหะลุน วิชาเอกภาษาไทย จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพ..

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2/ 2565 เพื่อร่..

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2/ 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชี้แจงนโยบาย..

ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายสมบัติ ศิริวงศ์เคร..

ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายสมบัติ ศิริวงศ์เครือ และนายธนายุทธ คำภีระ ที่ได้ย้ายมาดำรง..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) ชั้นประถมศึกษาปีท..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบ..

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภาคินี มั่งคั่ง ตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้..

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภาคินี มั่งคั่ง ตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลเ..

คณะครูสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุร..

คณะครูสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย..