1792 1661 1261 1343 1279 1071 1482 1065 1866 1410 1333 1447 1844 1888 1168 1705 1650 1918 1005 1267 1691 1107 1769 1698 1682 1455 1867 1120 1543 1323 1860 1295 1308 1922 1594 1046 1787 1657 1381 1985 1553 1565 1762 1093 1424 1857 1809 1865 1789 1587 1488 1239 1672 1276 1887 1391 1153 1618 1694 1324 1782 1441 1389 1595 1177 1318 1748 1211 1054 1439 1016 1944 1427 1574 1921 1803 1047 1832 1309 1126 1957 1865 1377 1352 1447 1252 1065 1465 1244 1411 1112 1540 1675 1622 1211 1199 1017 1865 1489 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรีย..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งโจ้ และโรงเรียนบ้านแม่เฟือง โรงเ..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ครั้งที่ 6/256..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุ..

เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายอนันต์ เงาเดช เนื่องในโอกาสย้ายม..

เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายอนันต์ เงาเดช เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้า..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรีย..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเ..

ร่วมแสดงความยินดีแด่นายสมโภช จำปาทิพย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง..

ร่วมแสดงความยินดีแด่นายสมโภช จำปาทิพย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หอประชุม..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เพื่อเปิดการโลกทั..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เพื่อเปิดการโลกทัศน์ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา

การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประ..

การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬ..

ร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาด..

ร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กล่าวอ..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กล่าวอำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำ..

นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทัก..

นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทักทาย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเร..

งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีง..

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566