1947 1469 1242 1221 1823 1475 1238 1476 1331 1291 1647 1462 1392 1298 1111 1013 1958 1329 1265 1852 1498 1135 1376 1594 1633 1582 1579 1414 1950 1479 1741 1073 1646 1548 1318 1070 1999 1843 1200 1467 1608 1671 1330 1331 1758 1714 1663 1206 1824 1729 1363 1524 1875 1798 1534 1474 1529 1973 1127 1902 1876 1307 1852 1075 1555 1556 1985 1557 1518 1193 1343 1400 1837 1219 1781 1494 1293 1706 1434 1942 1159 1568 1889 1490 1447 1520 1951 1160 1330 1816 1729 1649 1538 1193 1595 1444 1035 1086 1470 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที..

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มอบรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศ..

มอบรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา จากามหาว..

ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา จากามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตลำปาง ..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวจีรนันท์ บุญลอง ข้าราช..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวจีรนันท์ บุญลอง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นางนงนุช ลังกาเปี้ย ตำแหน่ง ธุร..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นางนงนุช ลังกาเปี้ย ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ย้ายไปช่วยราชการสำนักงานเขตพ..

แอดมินขอบพระคุณภาพสวยๆ จากเพจ ตะลุยลำปางมากๆ นะคะ ผู้ปกครองส..

แอดมินขอบพระคุณภาพสวยๆ จากเพจ ตะลุยลำปางมากๆ นะคะ ผู้ปกครองสามารถชมภาพสวยๆ บรรยากาศงานกีฬาสี ระดับปร..

แอดมินขอบคุณภาพสวยๆ จากเพจ Planin Photo v2

แอดมินขอบคุณภาพสวยๆ จากเพจ Planin Photo v2

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์ ระดับประถมศึกษ..

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566

เยี่ยมคุณครูอัญชลี นามวงศ์ ครูอัตราจ้าง หลังการคลอดบุตรเพื่อ..

เยี่ยมคุณครูอัญชลี นามวงศ์ ครูอัตราจ้าง หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางจริยา ไชยพรม เนื่องในโอกาสได้..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางจริยา ไชยพรม เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำน..

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข “ร่มสนปงสนุกเกมส์ “ ระดับปฐมวัย..

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข “ร่มสนปงสนุกเกมส์ “ ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติและนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลั..

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติและนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตลำปาง สู่รั้..