ภาพกิจกรรม

การแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่า..

การแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เพ..

ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี..

ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน โครงการรณรงค์ป้องกั..

การประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหั..

การประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเป..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายDecember Robot Camp ครั้งที่ 1 การ..

การประชุมผู้ปกครอง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Progra..

การประชุมผู้ปกครอง โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program เพื่อปรึกษาการดำเนินงานกิจกรรมฝึกภาษาแ..

ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อทองคำ ธนาศักดิ์ บิดาของคุณครูชญาณ์ภรภั..

ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อทองคำ ธนาศักดิ์ บิดาของคุณครูชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ณ บ้านห..

กิจกรรมค่าย December Robot Camp ครั้งที่ 1 การประกอบหุ่นยนต์..

กิจกรรมค่าย December Robot Camp ครั้งที่ 1 การประกอบหุ่นยนต์ โดยใช้ Lego Education และเขียนโปรแกรม C..

กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและการให้ความรู้พื้นฐานด้านโภช..

กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและการให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อส่ง..

การปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภ..

การปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติการสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ค.บ.4 ปี) และมหาวิทยาลัยการกีฬา..

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จากทางเพจในงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ด..

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จากทางเพจในงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยนะคะ

นายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 1..

นายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 1 และประธานกรรมาธิการการพลังงาน เป็นประธา..

ขอขอบพระคุณบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่..

ขอขอบพระคุณบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ได้ม..