1647 1079 1918 1156 1387 1923 1996 1012 1438 1594 1239 1330 1270 1301 1723 1895 1144 1895 1025 1932 1368 1680 1667 1869 1490 1348 1414 1651 1550 1416 1180 1414 1108 1221 1962 1397 1193 1034 1343 1836 1437 1012 1477 1194 1179 1045 1673 1857 1456 1602 1987 1546 1995 1583 1545 1507 1464 1939 1816 1078 1096 1163 1787 1662 1326 1236 1764 1471 1913 1737 1860 1759 1223 1785 1175 1306 1678 1062 1435 1142 1644 1469 1412 1950 1829 1118 1147 1240 1362 1626 1807 1157 1209 1654 1909 1152 1336 1257 1857 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่า..

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลา..

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่..

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ให้แก่คณะคร..

มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรร..

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 101 ปี เ..

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 101 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมทอดผ้าป่าสามั..

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วั..

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีก..

การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รับมอบตู้ยาและกล่องยาสามัญ จากพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณ..

รับมอบตู้ยาและกล่องยาสามัญ จากพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณะกรรมการสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

กิจกกรรมงานวันสุนธรภู่ กิจกรรมบรูณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ..

กิจกกรรมงานวันสุนธรภู่ กิจกรรมบรูณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์การใช้..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องป..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก

ร่วมการประชุมสภากาแฟครั้งที่ 6/2566 เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารื..

ร่วมการประชุมสภากาแฟครั้งที่ 6/2566 เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการ..

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริย..

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ ..