1264 1232 1605 1810 1834 1153 1108 1109 1934 1601 1328 1432 1630 1298 1282 1022 1731 1054 1010 1847 1330 1847 1539 1256 1754 1354 1565 1554 1030 1867 1347 1982 1175 1550 1792 1046 1282 1322 1171 1648 1597 1065 1169 1784 1251 1336 1078 1704 1872 1884 1478 1239 1802 1994 1907 1313 1105 1356 1769 1871 1991 1965 1609 1538 1915 1371 1215 1918 1912 1937 1935 1257 1784 1476 1283 1982 1719 1314 1144 1408 1736 1195 1626 1937 1024 1790 1799 1779 1639 1661 1011 1381 1062 1688 1776 1154 1667 1846 1720 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา (Education Leaderforum) โดยมู..

ร่วมงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา (Education Leaderforum) โดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ณ ห้อง..

สภากาแฟปงสนุก -อนุบาลลำปางฯ ครั้งที่ 1 ณ ร้านดอกบัวคาเฟ่

สภากาแฟปงสนุก -อนุบาลลำปางฯ ครั้งที่ 1 ณ ร้านดอกบัวคาเฟ่

รับมอบหมวกนิรภัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “ครอบคร..

รับมอบหมวกนิรภัยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคทุกคน”

ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใ..

ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูบุคลากรระดับปฐมวัย ในสัปดาห์แรกข..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบ..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน กฎระเบียบต่างๆ การประพ..

เข้าร่วมประชุมโครงการ DEPA Coding School เพื่อพัฒนาตามการเปล..

เข้าร่วมประชุมโครงการ DEPA Coding School เพื่อพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภา..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบ..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน การประพฤติปฏิบัติตนภาย..

คณะครูประจำชั้นอนุบาล 1-3 ได้นำนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมนันทนาก..

คณะครูประจำชั้นอนุบาล 1-3 ได้นำนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การเล่นเกมส..

การเรียนการสอนและกิจกรรม HAPPY HALLOWEEN 2023 ภายในห้องเรียน..

การเรียนการสอนและกิจกรรม HAPPY HALLOWEEN 2023 ภายในห้องเรียนMini English Progrom มีเกมสนุกๆ ให้นักเร..

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ สู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ สู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ยินดีต้อนรับคุณครูสุรางค์รันต์ ธรรมศรีใจ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำ..

ยินดีต้อนรับคุณครูสุรางค์รันต์ ธรรมศรีใจ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566