ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประ..

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้กับศึกษาน..

ยินดีต้อนรับ นางสาวนพมาศ วงค์กุลบริรักษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ..

ยินดีต้อนรับ นางสาวนพมาศ วงค์กุลบริรักษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สู่รั้วแดง-ดำ มาช่วยราชการโรงเรียนบ้านปง..

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้า..

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและว..

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบ..

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิธีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน..

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2..

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม "งานบุญวาทย์ 124 ปี ก้าวนำเทคโนโลยี มีทักษะ ๓R+๘C+๒L" การสอบ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิ..

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม คร..

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 10/2565 เพื่อชี้แจงดำเนินแนวทางกา..

โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร แ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก แสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสรับรางวัลถ้วยพ..

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเ..

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (เพิ่มเติม) การแข่งขันการเต้นcover scout anti d..

ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้ก..

ร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลลำปางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนบ้านปงสนุก..

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำป..

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อหารือและหาข้อสรุปเกี..