ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรประธานคณะกรรมการสถาน..

โรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ กรรมการใน..

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ป้อ วงศ์ธิมา มารดาของครูวัฒนาพงษ์ ว..

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ป้อ วงศ์ธิมา มารดาของครูวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา ครูชำนาญการพิเศษ ณ วัดทุ่งเป้า ต..

มอบรางวัลให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2565

มอบรางวัลให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้ผ่านฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้ผ่านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

จัดทำตารางสอนในปีการศึกษา 2566 เพื่อการปฏิบัติด้านการสอน

จัดทำตารางสอนในปีการศึกษา 2566 เพื่อการปฏิบัติด้านการสอน

รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรี..

รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจค..

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษ..

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนบริษัทสร้างการดี ประจำปีการศึกษา 2565

มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่..

มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565

การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การสอบวัดผลและประเมินผลเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ร่วมงานฌาปนกิจ แม่ป้อ วงศ์ธิมา คุณแม่ของคุณครูวัฒนพงษ์ วงศ์ธ..

ร่วมงานฌาปนกิจ แม่ป้อ วงศ์ธิมา คุณแม่ของคุณครูวัฒนพงษ์ วงศ์ธิมา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ณ สุสานเทศบ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป และคุณครูผู้รับผิ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป และคุณครูผู้รับผิดชอบ ได้รับการส่งมอบงานจ้างและเบิกเงินค่..