1244 1722 1693 1027 1909 1610 1256 1903 1846 1547 1980 1278 1166 1955 1119 1524 1268 1629 1151 1895 1598 1970 1930 1051 1370 1040 1431 1854 1430 1985 1996 1430 1814 1316 1025 1129 1658 1111 1075 1239 1381 1251 1136 1338 1298 1347 1682 1219 1803 1661 1543 1814 1924 1451 1339 1060 1764 1992 1757 1368 1816 1033 1096 1119 1242 1441 1896 1972 1368 1297 1129 1543 1121 1424 1138 1248 1538 1056 1690 1472 1037 1552 1611 1480 1331 1525 1188 1639 1093 1021 1072 1463 1212 1342 1650 1396 1148 1442 1250 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนกา..

โรงเรียนบ้านฮ่องห้า เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียน..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง ข้าร..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ป่วยให้หาย..

มอบเกียติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร..

มอบเกียติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้กับลูกเสือช..

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้กับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 40 คน ณ ห้อ..

ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเร..

ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ปี ..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ปี 2567 ณ สนาม PS Soccer Pro ลำปาง

ปฐมนิเทศนักศึกษา คบ.4 ปี ชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระ..

ปฐมนิเทศนักศึกษา คบ.4 ปี ชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (รอบรู้งานครู)

รับทุนการศึกษา หลวงพ่อเกษม เขมโก เนื่องในวันครบรอบวันละสังขา..

รับทุนการศึกษา หลวงพ่อเกษม เขมโก เนื่องในวันครบรอบวันละสังขาร 28 ปี ณ มณฑปสถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษ..

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญฤทธิ์ คำชุม บิดาของนางชไมพร กาใจ..

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญฤทธิ์ คำชุม บิดาของนางชไมพร กาใจ ครูชำนาญการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567

บรรยากาศถ่ายรูปหมู่ คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ..

บรรยากาศถ่ายรูปหมู่ คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาค..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 3 (เป็นผู้ช่วยสอน) ภา..