ภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ..

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวั..

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากมหาวิทยา..

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยก..

ร่วมงานสีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

ร่วมงานสีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) "วังหม้อเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรง..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ณ สนามก..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

ผู้บริหารร่วมวางหรีดคุณแม่บัวคุ่ย ศรีประดิษฐ์ ณ วัดประตูต้นผ..

ผู้บริหารร่วมวางหรีดคุณแม่บัวคุ่ย ศรีประดิษฐ์ ณ วัดประตูต้นผึ้ง ซึ่งเป็นคุณแม่ของ นางกนิษฐา ศรีประดิ..

การนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำไตรมาสที่ 1 เดื..

การนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2565 การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีกา..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีท..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้กอไผ่เซรามิค

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สถานที่พั..

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของโรงเรียนบ้านปงสนุก

การประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ นางสาวพรรณี เชื้..

การประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียนป..

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียนประจำปี 2565 จากธนาคารออมสินสาขาน้ำโท้ง

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2022

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2022

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้า..

เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและว..