ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการประเมินทักษะภ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (Thailan..

ร่วมสวดอภิธรรมคุณพ่อสมบูรณ์ คุณมี คุณพ่อของผอ.กนกพร อ่ำกลาง ..

ร่วมสวดอภิธรรมคุณพ่อสมบูรณ์ คุณมี คุณพ่อของผอ.กนกพร อ่ำกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ณ วัดต้..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี (..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี (ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการ..

ประชุมหัวหน้าสายชั้น และหัวหน้าสาระ โรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อ..

ประชุมหัวหน้าสายชั้น และหัวหน้าสาระ โรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และรับพร เนื่องในเท..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และรับพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ จากพ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผู้กำกับ..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และรับพร เนื่องในเท..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และรับพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ จาก พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประ..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ เข้ารับพรจาก ผู้อำน..

สวัสดีปีใหม่ 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ เข้ารับพรจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ..

เข้าขอพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 จาก นายไพโรจน์ โล่..

เข้าขอพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 จาก นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองลำปาง เขต 2 ค..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองลำปาง เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน ..

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 30 คน เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ..

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก..

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรับคำอ..

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำป..

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565