ภาพกิจกรรม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยา..

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภา..

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมบูรณาการของกลุ่มสา..

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรีย..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่คณะครูและนักเรียนสายช..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่คณะครูและนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่คณะครูและนักเรียนสายช..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ฟาร์มแกะฮักยูลำปา..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ (สว..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565

คณะครูและนักเรียนสายชั้นป.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิจั..

คณะครูและนักเรียนสายชั้นป.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 1 ลำปาง ต.บ้านหวด ..

ร่วมเดินทางส่ง นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา พนักงานราชการ เนื่องจ..

ร่วมเดินทางส่ง นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา พนักงานราชการ เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดพระเจ้า..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ตุ๋ย..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ตุ๋ยเมืองลำปาง ปี 2566

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบุญวาทย..

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ร่วมการแข่งขันงาน Central Kids Day 2023 การประกวดหางเครื่องเ..

ร่วมการแข่งขันงาน Central Kids Day 2023 การประกวดหางเครื่องเซ็นทรัลบรรเทิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ยเมืองลำปาง ครั้งที่2/256..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ยเมืองลำปาง ครั้งที่2/2566 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุ..