1157 1069 1842 1986 1240 1429 1988 1387 1312 1370 1397 1875 1329 1120 1967 1390 1899 1339 1559 1998 1222 1007 1198 1065 1180 1986 1966 1573 1456 1727 1496 1801 1742 1769 1885 1059 1221 1987 1960 1090 1191 1514 1174 1947 1603 1603 1991 1666 1556 1338 1306 1567 1646 1783 1734 1841 1917 1718 1475 1972 1376 1989 1910 1194 1828 1310 1357 1510 1372 1896 1433 1776 1380 1378 1067 1535 1703 1993 1544 1058 1413 1453 1275 1430 1975 1045 1972 1926 1582 1651 1268 1291 1001 1907 1572 1729 1866 1406 1242 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษ..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :..

การประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..

Welcome to BanPongsanook School มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่า..

Welcome to BanPongsanook School มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูชาวต่างชาติ Miss Xyralee Caisip Javier จากประเ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ The National Competition of English Medi..

การแข่งขันการประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอ..

การแข่งขันการประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำ..

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The National Competitio..

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The National Competition of English Medium Instruction Programm..

ร่วมพิธีเปิดงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐ..

ร่วมพิธีเปิดงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีการจัดฐานการเร..

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน A-math 5 กระดาน ระดับประถมศึกษาตอน..

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน A-math 5 กระดาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันอาเซียน..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันอาเซียน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเดินทางไปแข่งขันกิ..

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเดินทางไปแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The National Competit..