ภาพกิจกรรม

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรี..

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 8 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี..

มอบเกียรติบัตรการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ BWS EngXpert 2023

มอบเกียรติบัตรการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ BWS EngXpert 2023

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานวั..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานวันกัลยาณีนิทัศกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่ม..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก คร..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงา..

การประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ โดยการประเมินผลก..

การประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ โดยการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธ..

เดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามโรงเรียนพินิจว..

เดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามโรงเรียนพินิจวิทยา

ร่วมพิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน..

ร่วมพิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามโรงเรียนพินิจวิทยา

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ซาก..

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาจังห..

การอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา การปฐมพยาบาล ฝึกซ้อมดับเพลิงแล..

การอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา การปฐมพยาบาล ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสังเกตการณ์ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิท..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสังเกตการณ์ชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่เข้าร่วมการแข่งขันลีลาศ..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่งที่เข้าร่วมการแข่งขันลีลาศ ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชา..

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ให้ความรู้ โรงเรียนปลอดขยะ (..

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ให้ความรู้ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน..