1932 1370 1997 1564 1377 1008 1571 1819 1637 1647 1076 1727 1245 1199 1750 1096 1252 1488 1421 1606 1163 1954 1942 1318 1774 1437 1347 1927 1506 1889 1357 1013 1562 1967 1058 1409 1852 1471 1916 1631 1450 1638 1112 1492 1993 1586 1407 1091 1168 1267 1379 1449 1742 1709 1965 1480 1621 1187 1417 1602 1330 1680 1471 1715 1719 1639 1781 1993 1615 1191 1117 1947 1891 1926 1075 1629 1307 1686 1447 1879 1271 1024 1770 1142 1193 1845 1978 1474 1450 1112 1538 1546 1822 1737 1868 1514 1722 1335 1288 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

แอดมินขอบพระคุณภาพสวยๆ จากเพจ ตะลุยลำปางมากๆ นะคะ ผู้ปกครองส..

แอดมินขอบพระคุณภาพสวยๆ จากเพจ ตะลุยลำปางมากๆ นะคะ ผู้ปกครองสามารถชมภาพสวยๆ บรรยากาศงานกีฬาสี ระดับปร..

แอดมินขอบคุณภาพสวยๆ จากเพจ Planin Photo v2

แอดมินขอบคุณภาพสวยๆ จากเพจ Planin Photo v2

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์ ระดับประถมศึกษ..

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566

เยี่ยมคุณครูอัญชลี นามวงศ์ ครูอัตราจ้าง หลังการคลอดบุตรเพื่อ..

เยี่ยมคุณครูอัญชลี นามวงศ์ ครูอัตราจ้าง หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางจริยา ไชยพรม เนื่องในโอกาสได้..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางจริยา ไชยพรม เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำน..

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข “ร่มสนปงสนุกเกมส์ “ ระดับปฐมวัย..

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข “ร่มสนปงสนุกเกมส์ “ ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติและนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลั..

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติและนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตลำปาง สู่รั้..

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง..

การเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาค..

การเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวา..

ให้กำลังใจและเยียมอาการหลังจากการผ่าตัดของคุณครูศิรินทร์ทิพย..

ให้กำลังใจและเยียมอาการหลังจากการผ่าตัดของคุณครูศิรินทร์ทิพย์ อินต๊ะเสาร์ ณ โรงพยาบาลลำปาง

ต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายณรงค..

ต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมด้วยนายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางแ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจั..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย สพ..