1048 1814 1052 1334 1219 1458 1672 1878 1507 1899 1257 1082 1391 1431 1531 1130 1055 1488 1176 1747 1715 1404 1526 1743 1039 1437 1599 1631 1552 1590 1285 1845 1377 1350 1046 1067 1095 1265 1468 1817 1745 1791 1662 1399 1318 1640 1827 1243 1144 1025 1294 1813 1879 1088 1628 1663 1071 1068 1088 1283 1307 1649 1870 1308 1830 1922 1118 1746 1913 1044 1192 1764 1703 1786 1748 1844 1739 1179 1845 1519 1278 1403 1216 1108 1410 1783 1062 1799 1765 1689 1134 1739 1529 1353 1126 1907 1811 1566 1287 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

สนับสนุนขนมและน้ำให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกร..

สนับสนุนขนมและน้ำให้แก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ในกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เดิน..

ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวอรพรรณ ยะม่อนแก้ว ครูอัตราจ้างภาษาอ..

ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวอรพรรณ ยะม่อนแก้ว ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ ซึ่งได้สอบบรรจุและได้รับการแต่งตั้..

ปิดค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกโ..

ปิดค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกโดยความร่วมมือจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาข..

กิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (..

กิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffi..

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียนระดับปฐมวัย

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียนระดับปฐมวัย

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล งานสถาปนาโรงเรีย..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล งานสถาปนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 125 ปี ปีการศึกษา 2566

เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา ในงาน “ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอ..

เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา ในงาน “ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง ประจำปี 2566 ” ณ วัดปงส..

ร่วมเดินขบวน ใน “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ..

ร่วมเดินขบวน ใน “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2566 ” และสักการะหล..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนอนุบาล 1-3 ประจำปี 2566

กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนอนุบาล 1-3 ประจำปี 2566

มอบรางวัลแก่คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัล

มอบรางวัลแก่คุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัล

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล BSK 101..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล BSK 101 A-Math Crossword Kumkom Challenge 2023 ..