1047 1396 1708 1440 1998 1078 1697 1888 1700 1576 1606 1227 1010 1675 1593 1894 1963 1067 1933 1274 1795 1312 1616 1964 1098 1357 1419 1793 1495 1293 1796 1821 1429 1160 1392 1866 1032 1852 1120 1797 1524 1966 1217 1849 1323 1634 1355 1715 1090 1623 1490 1531 1674 1230 1695 1822 1603 1568 1585 1095 1394 1030 1423 1808 1572 1655 1407 1356 1215 1139 1704 1165 1516 1032 1524 1370 1694 1743 1248 1918 1808 1372 1225 1133 1012 1711 1594 1147 1668 1393 1531 1067 1519 1512 1877 1553 1281 1499 1448 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ให้แก่นักเรียนช..

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกระตุ้นให้ร่าง..

เข้าร่วมการแข่งขัน "น้องรัก นักร้อง" ในโครงการเปิดกล่องชอล์ก..

เข้าร่วมการแข่งขัน "น้องรัก นักร้อง" ในโครงการเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 21 สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกร..

รับมอบทุนการศึกษา OR ประจำปี 2566 จำนวน 3 ทุน

รับมอบทุนการศึกษา OR ประจำปี 2566 จำนวน 3 ทุน

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อน..

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ 7 ทศวรรษ อนุบาลลำปางเกมส์ เป็น 1 ไ..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้างไกล สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้..

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด..

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที..

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มอบรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศ..

มอบรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา จากามหาว..

ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา จากามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตลำปาง ..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวจีรนันท์ บุญลอง ข้าราช..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางสาวจีรนันท์ บุญลอง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นางนงนุช ลังกาเปี้ย ตำแหน่ง ธุร..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นางนงนุช ลังกาเปี้ย ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ย้ายไปช่วยราชการสำนักงานเขตพ..