ภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อ..

ผลการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมน..

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียน Mini English Program (MEP) ปร..

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียน Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 และการแข่งขันเรียงร..

ผลการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 และการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงา..

การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รอง..

การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) ในงานศิลปหัตถกรรมนัก..

การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีควา..

การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ได้รับรางว..

ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-6 แล..

ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-6 และการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ปร..

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ได้รับรางวั..

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศอันดับที่1) ในงานศิลป..

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 และ การแข่งขันรำวงมาตรฐา..

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 และ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ..

คณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันศ..

คณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 7..

ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่ม..

ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ..

ผลการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร..

ผลการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 และ การแข่งขันนั..

การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด..

การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 6 ..