ภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์ระ..

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me) ..

ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันค..

ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเตรียมความพร้..

ร่วมประชุม VDO Conference ผ่านช่องทาง Google Meet เพื่อทบทวน..

ร่วมประชุม VDO Conference ผ่านช่องทาง Google Meet เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจในระบบสารสนเทศของ..

แนะนำข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โ..

แนะนำข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 6 คน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทา..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองรับทราบ

รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่..

รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายธีรเดช โยมงาม ผู้อำนวย..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล้อมแรดวิทยา และยิ..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล้อมแรดวิทยา และยินดีต้อนรับคุณครูปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโร..

มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ ..

มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีก..

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ สู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ สู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ..

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ และยินดีต้อนรับคุณคร..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และได้มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศึกษาใน..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเข้าใจเกี่ยว..