ภาพกิจกรรม

ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำน..

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางพิรมณ..

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงาน ประชุมร่วมกั..

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงาน ประชุมร่วมกับ หจก. เขลางค์เม็ททอล เพื่อขออนุมัติใช้วัสด..

การประชุมรองผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาเลื่อนเง..

การประชุมรองผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว การวางแผนการจัดการเร..

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หลวงจันดี แก้วคำอ้าย..

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หลวงจันดี แก้วคำอ้าย อายุ 96 ปี คุณแม่ของคุณครูศิวริน ทาบุญมา ส..

โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน

โครงการสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมทางเดินภายในโรงเรียน ตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนทั้ง 3 ประตู และเชื่..

เข้าอวยพร และรับพรจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยร..

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและคณะกรรมกา..

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ปร..

นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง นางปารณีย์ บุญประคอง และนางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ เชี..

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางศิริพร ..

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นิเทศติดต..

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นิเทศติดตาม และประเมินผล

คณะครูมอบกระเช้าแด่ คณะผู้บริหารและครูอาวุโส เนื่องในโอกา..

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ตัวแทนคณะครูมอบกระเช้าแด่ คณะผู้บริหารและครูอาวุโส เนื่องในโอกา..

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึ..

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเร..