ภาพกิจกรรม

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กล่าวอ..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กล่าวอำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำ..

นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทัก..

นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทักทาย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเร..

งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีง..

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

จตุรพิธ แห่งเสมา งานเกษียณโรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยความรัก ควา..

จตุรพิธ แห่งเสมา งานเกษียณโรงเรียนบ้านปงสนุก ร้อยความรัก ความผูกพัน มุฑิตาจิตสัมพันธ์ ปงสนุก ณ โรงแร..

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 ส..

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 สพป.ลำปาง เขต 1

การนิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานการศึ..

การนิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึ..

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการ

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน " (โครงการ D.A.R..

กิจกรรมพาพี่ เลาะเลี้ยว เที่ยวไกล สู่ 2 อำเภอใหญ่ในจังหวัดลำ..

กิจกรรมพาพี่ เลาะเลี้ยว เที่ยวไกล สู่ 2 อำเภอใหญ่ในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครูผู้เกษียณอ..

รับทุนในโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของนักเรียน ณ โรง..

รับทุนในโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของนักเรียน ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ดำเนินงานโดย กองการศึกษ..

กาลเกษียณประสานใจ ถักทอสายใยเครือข่ายเมือง 2 วันเกษียณอายุรา..

กาลเกษียณประสานใจ ถักทอสายใยเครือข่ายเมือง 2 วันเกษียณอายุราชการ 2566

งานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึก..

งานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา