1168 1062 1390 1541 1781 1026 1167 1059 1786 1442 1810 1922 1939 1750 1463 1073 1052 1953 1271 1484 1332 1958 1458 1574 1394 1108 1447 1109 1922 1637 1210 1222 1170 1882 1108 1219 1240 1099 1186 1742 1673 1863 1801 1798 1011 1009 1538 1228 1159 1731 1645 1083 1946 1221 1645 1486 1425 2000 1199 1543 1529 1517 1243 1447 1497 1164 1018 1828 1666 1049 1633 1233 1665 1198 1781 1449 1249 1693 1105 1774 1826 1842 1070 1655 1505 1210 1484 1198 1408 1373 1551 1188 1757 1281 1059 1020 1211 1951 1653 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๗ อาค..

ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๗ อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาว..

การขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 25..

การขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2567 คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน..

การอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย..

การอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ณ ห้องประชุมแจ่งหั..

มอบเกียรติบัตรให้คณะครูประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบอย่างที่ดีใน..

มอบเกียรติบัตรให้คณะครูประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมิน..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บตัวชี้วัด..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บตัวชี้วัด ว PA ด้วยรูปแบบ Online (Blogger)

ข้าร่วมพิธีส่งมอบและรับหมวกกันน็อค เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านค..

ข้าร่วมพิธีส่งมอบและรับหมวกกันน็อค เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนและสร้างความตระห..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในค..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) จากการประเมินค..

ร่วมโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมว..

ร่วมโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย (ระยะที่ 2) ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬา..

งานมหกรรมวิชาการ

งานมหกรรมวิชาการ "เรียนดี มีความสุข" ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน" ณ ศูนย์ประชุ..

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด..

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ Mini Engli..

ร่วมวางหรีดเคารพศพแสดงความไว้อาลัยแด่ นายวราพงษ์ ถาใจ บิดาขอ..

ร่วมวางหรีดเคารพศพแสดงความไว้อาลัยแด่ นายวราพงษ์ ถาใจ บิดาของด.ญ ลลิตา ถาใจ และด.ญ วรรณิษา ถาใจ ณ บ้..

การเผยแพร่นวัติกรรม SMART STUDENT : เทคนิคคณิตคิดเร็ว เพื่อเ..

การเผยแพร่นวัติกรรม SMART STUDENT : เทคนิคคณิตคิดเร็ว เพื่อเผยแพร่เทคนิคคณิตคิดเร็ว ของการแข่งขันคณิ..