ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ..

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำน..

รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมด้..

รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มเครือข่ายฯ ได้ร่..

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรี..

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านป..

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าพบ พ.ต..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าพบ พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผู้กำกับ สภ.เมืองลำปาง เพื่อ..

มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ

มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และ 5 ..

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่มาฝึกสอนในปีการศึ..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวันเปิดภาคเ..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2565

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะคร..

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดกา..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษณะ โสตะ เนื่องในโอกาสได้รับก..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษณะ โสตะ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ..

ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวาง..

ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ..