1257 1299 1950 1136 1241 1250 1746 1101 1813 1867 1305 1534 1295 1560 1708 1158 1627 1611 1372 1092 1966 1156 1296 1870 1127 1480 1888 1297 1345 1303 1388 1580 1133 1108 1711 1295 1134 1394 1920 1575 1147 1737 1870 1031 1114 1777 1731 1488 1175 1576 1416 1598 1211 1547 1793 1101 1857 1042 1282 1937 1412 1631 1432 1738 1004 1679 1002 1319 1109 1529 1422 1731 1007 1390 1117 1374 1859 1290 1954 1458 1152 1600 1749 1547 1101 1733 1962 1754 1336 1298 1478 1576 1642 1086 1721 1806 1631 1079 1384 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสืบสาน ป๋าเวณี ปี๊ใหม่เมือง สพป.ลำปาง เขต ..

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสืบสาน ป๋าเวณี ปี๊ใหม่เมือง สพป.ลำปาง เขต 1

เข้าร่วมศึกษาดูงานและถอดบทเรียนภายใต้โครงการ Innovation For ..

เข้าร่วมศึกษาดูงานและถอดบทเรียนภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เ..

ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา "เปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำป..

ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา "เปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง" ณ ห้องประชุม ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุ..

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2..

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ครั้งที่ 2 /25..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ครั้งที่ 2 /2567 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุ..

การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประ..

การสนทนากลุ่มโครงการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสพป.ลำปาง เขต 1..

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและส..

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางวัชิราภรณ์ โตงา..

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาม.การกีฬา และนิสิตม.พะเยา

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาม.การกีฬา และนิสิตม.พะเยา

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาตามภา..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาตามภาระงานของโรงเรียน 4 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2..

มอบของขวัญ แสดงความยินดีแก่นางสาว เปี่ยมศิริ อินสา ครูอัตราจ..

มอบของขวัญ แสดงความยินดีแก่นางสาว เปี่ยมศิริ อินสา ครูอัตราจ้างภาษาจีน ซึ่งได้สอบบรรจุและได้รับการแต..

​ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องในสถานศึ..

​ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4