1369 1289 1822 1894 1895 1836 1443 1853 1621 1124 1387 1779 1557 1640 1864 1082 1835 1425 1174 1535 1448 1109 1256 1687 1432 1512 1792 1978 1088 1189 1886 1089 1079 1222 1069 1600 1691 1857 1150 1477 1037 1524 1510 1485 1893 1023 1288 1879 1499 1467 1840 1761 1029 1317 1901 1115 1742 1962 1866 1542 1953 1416 1211 1924 1440 1783 1584 1430 1699 1705 1615 1514 1256 1151 1064 1806 1570 1961 1464 1638 1903 1699 1073 1582 1493 1692 1967 1984 1595 1132 1946 1070 1447 1500 1362 1419 1758 1333 1314 ครูต่างชาติ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ครูต่างชาติ

Miss Nyssa Dawn Petras Meguiso
ครูต่างชาติ
( Kindergarten 1-3 )
Miss Rowena Pacolba Gabule
ครูต่างชาติ
( Elementary Education 1 , 3 , 4 )
Mr.Royce John Davidson
ครูต่างชาติ
( MEP 2 )
MissDialyn De Leon Boglosa
ครูต่างชาติ
( MEP 3 )
Mr.Steve Anuego Racsa
ครูต่างชาติ
( MEP4 )
Miss Evelina Krusinskaite
ครูต่างชาติ
( MEP 5 )
Miss Ashley Margaret Porter
ครูต่างชาติ
( MEP 6 )