1162 1277 1051 1814 1319 1562 1262 1189 1811 1477 1147 1055 1515 1312 1904 1702 1577 1217 1455 1919 1668 1414 1162 1624 1740 1363 1020 1634 1722 1771 1168 1294 1688 1382 1743 1223 1588 1613 1196 1337 1067 1809 1424 1849 1172 1842 1928 1970 1084 1298 1736 1238 1558 1180 1707 1488 1592 1361 1098 1131 1681 1168 1222 1941 1360 1792 1880 1205 1903 1818 1306 1101 1532 1376 1667 1996 1640 1358 1762 1220 1456 1145 1584 1170 1697 1706 1365 1796 1478 1643 1150 1722 1111 1016 1205 1544 1628 1411 1308 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณัฐชพิมพ์ กิตติรัชต์นุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางสาวณัฐชพิมพ์ กิตติรัชต์นุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
นางสาวพิมพ์พร สมทราย
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 )
นางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 )
นางอุษา ศรีทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 )
นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 )
นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางกันหา ก๋าจารี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นายบรรเจิด จอมคีรี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา )
นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวเปี่ยมศิริ อินสา
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน )
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 4 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )