สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5697049
E-Mail : Chutijaew123@gmail.com
นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5697049
E-Mail : Chutijaew123@gmail.com
นางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5722494
E-Mail : Tanyaporn.khuesan@gmail.com
นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8539668
E-Mail : Kanokporn.9668@gmail.com
นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2521855
E-Mail : nanfishing@hotmail.com
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1276978
E-Mail : Thamporn109@gmail.com
นางสาวพิมพ์พร สมทราย
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6691138
E-Mail : looknounarak@gmail.com
นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2605225
E-Mail : Tida.maneenaka@gmail.com
นางทิวาพร อิ่นคำมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9150895
E-Mail : Tiwaporn69@gmail.com
นางกัณหา ก๋าจารี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5314968
E-Mail : kkajaaree@gmail.com
นายบรรเจิด จอมคีรี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2078303
E-Mail : Jert2517@gmail.com
นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9552142
E-Mail : Nuntaka_46121440106@hotmail.com
นางสาวมาลีวัลย์ เจริญเจ้าสกุล
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-0512817
E-Mail : maleewal123@gmail.com