สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 0810336147
E-Mail : khamaoy@hotmail.com
นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9363612
E-Mail : iamudom.chatsuda@gmail.com
นางสาวกรกมล ปาลาศ
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7310271
E-Mail : Nut_strom@hotmail.com
นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0336147
E-Mail : khamaoy@hotmail.com
นางสาวพีรยา เจริญพานิช
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3161565
E-Mail : Princessyui69@gmail.com
นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9514960
E-Mail : khuantawan@gmail.com
นางสาวประภัสจิต เตชะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3183031
E-Mail : Prapatchit_t@hotmail.com
นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6150739
นางศิวริน ทาบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1804279
E-Mail : Siwarin196@gmail.com
นางพรชนก ชุ่มตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9460708
E-Mail : Pornchanok.choomta@gmail.com
นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2736184
E-Mail : Dam_cm006@hotmail.com
นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0068043
E-Mail : anchaleeinsompun@gmail.com
นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
ครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2605719
E-Mail : mye_mye_@hotmail.com
นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2282177