O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กลับหน้าหลัก ITA

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ควบคุมภายในปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
180.25 KB ดาวน์โหลด