1727 1104 1531 1793 1540 1921 1581 1771 1066 1699 1734 1153 1012 1369 1115 1672 1783 1500 1286 1508 1404 1891 1230 1057 1990 1949 1278 1597 1044 1109 1030 1546 1840 1664 1751 1896 1742 1116 1277 1293 1457 1359 1618 1458 1498 1757 1706 1832 1327 1547 1221 1465 1953 1981 1268 1834 1242 1292 1531 1759 1657 1592 1300 1241 1213 1139 1939 1376 1454 1939 1140 1899 1253 1583 1982 1565 1359 1986 1630 1934 1168 1079 1887 1211 1316 1923 1422 1211 1685 1262 1639 1607 1440 1154 1284 1646 1179 1776 1686 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลับหน้าหลัก ITA

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
376.58 KB ดาวน์โหลด