1103 1647 1309 1312 1263 1093 1743 1397 1898 1677 1606 1929 1731 1081 1996 1533 1734 1721 1848 1814 1935 1381 1205 1336 1183 1255 1262 1633 1518 1397 1306 1315 1513 1641 1553 1835 1308 1406 1696 1597 1420 1893 1141 1800 1143 1229 1960 1379 1220 1221 1835 1649 1687 1696 1698 1905 1133 1283 1878 1431 1950 1684 1389 1871 1693 1793 1905 1296 1456 1188 1283 1363 1328 1111 1676 1250 1933 1207 1195 1757 1594 1203 1558 1685 1879 1872 1211 1117 1224 1968 1322 1246 1033 1074 1826 1571 1404 1058 1264 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กลับหน้าหลัก ITA

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานโครงการ พัฒนาบุคลากร ปี 65 ดาวน์โหลดไฟล์
หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดไฟล์
บัญชีจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯครั้งที่ 1 (1เมษายน 2565) ดาวน์โหลดไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 1 เมษา65 ครั้งที่1 ดาวน์โหลดไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 1 เมษา65 ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1.42 MB ดาวน์โหลด
2.23 MB ดาวน์โหลด
314.36 KB ดาวน์โหลด
2.64 MB ดาวน์โหลด
149.78 KB ดาวน์โหลด
109.02 KB ดาวน์โหลด