O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลับหน้าหลัก ITA

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดไฟล์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียน-65 ดาวน์โหลดไฟล์
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนและอัตรากำลัง 26 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
11.27 MB ดาวน์โหลด
1.80 MB ดาวน์โหลด
152.03 KB ดาวน์โหลด
502.43 KB ดาวน์โหลด
88.38 KB ดาวน์โหลด