1393 1479 1713 1270 1618 1937 1006 1010 1621 1216 1722 1177 1693 1595 1933 1502 1148 1911 1658 1777 1806 1648 1094 1236 1970 1014 1390 1540 1930 1997 1451 1713 1031 1134 1039 1095 1399 1618 1954 1735 1180 1531 1865 1867 1768 1602 1286 1743 1865 1089 1151 1284 1149 1148 1835 1193 1401 1648 1351 1049 1431 1811 1961 1619 1130 1106 1307 1675 1003 1718 1733 1132 1961 1125 1298 1272 1694 1060 1103 1391 1270 1235 1870 1939 1816 1704 1629 1416 1878 1345 1648 1652 1686 1333 1242 1386 1135 1929 1186 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลับหน้าหลัก ITA

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดไฟล์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียน-65 ดาวน์โหลดไฟล์
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนและอัตรากำลัง 26 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
11.27 MB ดาวน์โหลด
1.80 MB ดาวน์โหลด
152.03 KB ดาวน์โหลด
502.43 KB ดาวน์โหลด
88.38 KB ดาวน์โหลด