O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

กลับหน้าหลัก ITA

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

บันทึกข้อความ ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์
รายการแนบเสนอขอซื้อขอจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์
ตัวอย่าง 10 ดาวน์โหลดไฟล์
ตัวอย่าง 11 ดาวน์โหลดไฟล์
ตัวอย่าง 12 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
8.47 MB ดาวน์โหลด
237.64 KB ดาวน์โหลด
389.30 KB ดาวน์โหลด
523.46 KB ดาวน์โหลด
414.29 KB ดาวน์โหลด
318.95 KB ดาวน์โหลด
1.04 MB ดาวน์โหลด
588.72 KB ดาวน์โหลด
133.22 KB ดาวน์โหลด
191.56 KB ดาวน์โหลด
293.04 KB ดาวน์โหลด
635.14 KB ดาวน์โหลด
1.02 MB ดาวน์โหลด
1.02 MB ดาวน์โหลด
635.14 KB ดาวน์โหลด