1573 1235 1973 1312 1528 1104 1488 1130 1979 1348 1160 1593 1073 1683 1161 1587 1581 1944 1557 1507 1226 1489 1722 1673 1580 1127 1341 1362 1966 1089 1351 1158 1056 1547 1671 1375 1526 1329 1199 1415 1242 1369 1761 1080 1976 1173 1854 1365 1078 1761 1072 1934 1000 1688 1758 1582 1507 1718 1633 1663 1932 1211 1318 1744 1068 1071 1029 1619 1174 1735 1367 1759 1226 1925 1135 1012 1673 1719 1971 1262 1411 1384 1223 1555 1746 1574 1093 1091 1237 1839 1614 1724 1456 1861 1071 1938 1301 1470 1844 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กลับหน้าหลัก ITA

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์