1705 1508 1707 1243 1695 1357 1467 1601 1319 1909 1633 1228 1328 1499 1535 1580 1145 1867 1662 1828 1344 1151 2000 1911 1430 1261 1085 1463 1725 1574 1678 1751 1191 1508 1012 1735 1517 1160 1215 1026 1210 1335 1674 1293 1598 1678 1263 1321 1874 1291 1096 1257 1256 1940 1219 1585 1980 1384 1743 1680 1034 1891 1194 1614 1919 1097 1996 1902 1203 1926 1541 1698 1176 1103 1210 1403 1535 1612 1815 1535 1653 1605 1034 1801 1591 1914 1860 1495 1254 1339 1324 1053 1100 1480 1398 1635 1425 1729 1865 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

กลับหน้าหลัก ITA

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
94.86 KB ดาวน์โหลด